Agenda ședinței Guvernului României din 9 iunie 2021

0
258

I.               PROIECTE DE LEGI

1.    PROIECT DE LEGE privind unele măsuri pentru continuarea activității de către persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/LG.pdf

2.    PROIECT DE LEGE privind cooperarea judiciară dintre România și Curtea Penală Internațională

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/LG-1.pdf

II.            PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea cadrului instituțional, și a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/OUG-1.pdf

III.         PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HGANEXE.pdf

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-BVC-RNP-2021.pdf

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru stabilirea datei până la care se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, precum și pentru completarea art.19 din Hotărârea Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-20.pdf

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui bun imobil în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Autorității Naționale Fitosanitare din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și declararea lui ca bun de interes public național

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HGANEXA.pdf

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art.8 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-21.pdf

6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de Înțelegere privind cooperarea între Ministerul Justiției din România și Ministerul Justiției din Regatul Hașemit al Iordaniei semnat la Amman, la 4 aprilie 2021

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-22.pdf

7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Ministerul Apărării Naționale din România, reprezentat prin Statul Major al Apărării și Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii, reprezentat prin Comandamentul Central al SUA privind statutul ofițerilor de legătură, semnat la Tampa, la 5 februarie 2021 și la București, la 11 martie 2021

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-23.pdf

8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome „Registrul Auto Român” aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-24.pdf

9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor tehnice ale imobilului cu nr. MF 164282 și ale imobilului cu nr. MF 164280 cuprinse în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și transmiterea unor imobile, reprezentând teren și construcții, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în administrarea Autorității Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranța Alimentelor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-25.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 708/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Podul nou de la Cosmeşti, peste Siret, pe DN 24 km 7+620 (inclusiv varianta de drum nou de cca 5,6 km)”, precum și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.708/2013

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-26.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilităților, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”, județele Brăila și Tulcea

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-27.pdf

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea art.2 din Hotărârea Guvernului nr. 838/2015 pentru aprobarea participării României la Studiul Internaţional privind Procesul de Predare-Învăţare, dezvoltat de OECD – TALIS 2018

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-28.pdf

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 860/2004 privind recunoașterea calificării de medic veterinar şi reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-29.pdf

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind eliberări/numiri de prefecți şi/sau subprefecți

IV.          MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Programului Național de Reformă 2021

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/MEMO-2.pdf

2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea pentru negocierea și semnarea Acordului de Țară Gazdă (Host Country Agreement) între Guvernul României și Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor, privind organizarea celei de-a 21-a ediții a Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor la București, în perioada 26 septembrie-14 octombrie 2022, respectiv aprobarea unor aspecte organizatorice, ce revin părții române

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/MEMO-1.pdf

V.             INFORMĂRI

1.    INFORMARE privind aprobarea aplicației depuse pentru a solicita suport financiar din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene în decontarea unor cheltuieli efectuate de România pentru limitarea efectelor pandemiei cauzate de virusul SARS-CoV-2

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/NOTA-1.pdf

VI.          PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE

1.    PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 19 inițiative legislative

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/PUNCTE-DE-VEDERE-1.pdf