Termen limită pentru depunerea declaraţiilor de avere, 15 iunie

0
80

1154Agenţia Naţională de Integritate aduce la cunoştinţa opiniei publice faptul că miercuri, 15 iunie 2016, este ultima zi în care persoanele prevăzute la art. 1, alin. (1) din Legea nr. 176/2010 (https://goo.gl/KeXP5M), pot depune declaraţiile de avere şi de interese anuale. Astfel, pentru înlesnirea procesului de completare a declaraţiilor, Agenţia Naţională de Integritate recomandă persoanelor prevăzute de lege, utilizarea formularelor electronice ale declaraţiilor de avere şi de interese, ce sunt disponibile pe pagina de Internet a Agenţiei, la secţiunea “Formulare” (https://goo.gl/I7Lcbw). Ghidul de utilizare a formularelor electronice poate fi descărcat la adresa: https://goo.gl/1zHmVk. De asemenea, pentru completarea conformă a declaraţiilor de avere şi de interese, persoanele interesate au posibilitatea de a consulta Ghidul de completare a declaraţiilor de avere şi de interese (https://goo.gl/uOJ9n0), Ghidul privind incompatibilităţile şi conflictele de interese (https://goo.gl/Xm3eM1), precum şi secţiunea de întrebări frecvente (https://goo.gl/ny7EH1).