O carte despre „Patriarhul Dreptului Muncii din România”

0
2361

In memoriam: Ion Traian Ştefănescu (Ed. Universul Juridic, 2022) este o lucrare omagială de excepţie apărută recent, în condiţii grafice impecabile, prin contribuţia unor foşti doctoranzi, profesori ai Dreptului, discipoli şi cinstitori ai memoriei Profesorului. Coordonatorii volumului –prof. univ. dr. Ioan Chelaru, prof. univ. Brânduşa Teleoacă Vartolomei şi conf. univ. dr. Monica Gheorghe- au nu doar meritul structurării unui volum impresionant de texte de reală calitate stilistică şi logică, circumscrise ramurei Dreptului Muncii, cât şi pe acela al formulării unor previziuni privind viitorul relaţiilor de muncă, şi mai ales acela al unei discrete calibrări cu textele emoţionante de „laudatio”, prin care este evocată personalitatea profesorului. Ştiu că nu e politically correct să citeşti, şi cu atât mai mult să promovezi un fost lider politic, fie el de excepţie. Dar nici nu îmi place să mi se spună ce texte să frecventez şi ce texte să excomunic. Nu putem renunţa, din cauza unei angajări politice vremelnice, specifică epocii, la ce e bun în creaţia unui jurist de excepţie, profesor emerit, lider politic autentic. Omul unui crez patriotic şi social, om al Cetăţii, „Patriarhul dreptului muncii din România” cum i s-a spus. Cu peste 100 de lucrări –tratate, monografii, articole, dicţionare, cursuri, studii publicate în ţară sau în străinătate, prof. univ. dr. Ion Traian Ştefănescu, autorul „Tratatului teoretic şi practic de drept al muncii” (Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012), prin amplasamentul intelectual al lucrărilor sale rămâne o autoritate recunoscută, pliată unei riguroase atmosfere ştiinţifice româneşti. Fără a mă hazarda a judeca sobrietatea unor texte luminoase de Dreptul Muncii pot în schimb aprecia simţirea înaltă a unor referinţe semnate de somităţi ale dreptului românesc. Prof. univ. dr. Ion Traian Ştefănescu se află pe lista scurtă de repere semnificative ale ramurii Dreptului Muncii, şi în cariera sa politică a trecut şi pe la judeţul Dolj, unde a avut de rezolvat un sistem complicat de multe ecuaţii, cu numeroase necunoscute. Pentru mulţi a rămas respectat, pentru probitatea morală şi competenţele sale juridice.