Mediile din liceu, criteriu posibil de admitere la facultate. Înscrierea se poate face și online

0
570

Pentru calculul mediei de admitere la facultate pot fi luate în considerare mediile din liceu sau alte „criterii specifice” care pot fi decise de universități, prevede Ordinul de ministru nr. 4.205 din 6 mai 2020, publicat, aseară, în Monitorul Oficial. Până acum, regulile prevedeau că doar notele de probele de la Bacalaureat sau media Bacalaureatului pot fi incluse în calculul mediei generale de admitere. Ordinul pentru modificarea și completarea metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctorat modifică un ordin din 2016, pe baza căruia universitățile pot să își stabilească propriile criterii de admitere. Acum, media sau notele de la Bacalaureat devin opționale în calculul mediei de admitere, potrivit modificării. La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licență, în baza autonomiei universitare, pot fi luate în considerare media de la discipline din anii de studii liceale, notele de la probele de Bacalaureat, media de la Bacalaureat sau alte criterii specifice, conform metodologiei proprii a instituției de învățământ superior.

Organizarea concursului de admitere pentru fiecare ciclu de studii universitare se poate desfășura și online, instituțiile de învățământ superior având obligația să-și prevadă în metodologia proprie și această modalitate de admitere, se mai arată în documentul citat.

Se elimină cerința de depunere, în dosarul de concurs, a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformității cu originalul de către persoana/persoanele care are/au atribuții desemnate în acest sens. Prin excepție, pentru constituirea dosarului de concurs aferent anului universitar 2020 – 2021 se poate realiza înscrierea online prin încărcarea documentelor de către candidați, cu asumarea responsabilității cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale scanate și cele originale.