Dolj: Proiect transfrontalier pentru gestionarea urgenţelor chimice şi biologice de-a lungul Dunării în cadrul căruia ISU Dolj va primi o ambarcaţiune CBRN

0
152

isu doljAstăzi, 05 mai a.c., la sediul Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Materialelor (INFM) a avut loc lansarea oficială a  proiectului„D – EMERSYS – Forţă de intervenţie rapidă în situaţii CBRN pe fluviul Dunărea”. ISU Dolj va primi o ambarcaţiune pentru gestionarea rapidă şi eficientă a urgenţelor chimice, biologice, radiologice şi nucleare (CBRN).

Evenimentul de astăzi s-a bucurat de participarea prim-adjunctului inspectorului general al IGSU, locotenent colonel Cristian Radu şi a directorului Centrului Operaţional Naţional al Direcţiei Generale de Securitate la Incendiu şi Protectie Civilă din Bulgaria, comisar senior Krasimir Shotarov, care au subliniat importanţa derulării unui parteneriat româno – bulgar pentru gestionarea rapidă şi eficientă a urgenţelor chimice, biologice, radiologice şi nucleare (CBRN) de-a lungul fluviului Dunărea. Totodată, oficialii români şi bulgari au evidenţiat necesitatea achiziţionării unor echipamente moderne, specializate pentru intervenţia la aceste tipuri de situaţii de urgenţă, demers menit să asigure succesul misiunilor la care vor participa serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă române şi bulgare. Această activitate reprezintă debutul unui proiect amplu, prin intermediul căruia Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă va beneficia de trei ambarcaţiuni CBRN de intervenţie rapidă cu capacitate de detecţie in – situ a elementelor toxice de natură chimică, biologică, radiologică şi nucleară în componentele acvatice din mediu, precum şi de intervenţie imediată în cazul producerii unui incendiu la structurile plutitoare şi la cele aflate în apropierea ţărmului. Acest tip de autospecială de intervenţie permite identificarea rapidă şi caracterizarea substanţelor toxice, periculoase şi a materialelor radioactive, monitorizarea şi prognozarea evoluţiei în timp şi in spaţiu a unei situaţii de urgenţă, decontaminarea populaţiei din zonele afectate, precum şi intervenţia pentru gestionarea urmărilor unui incendiu. Ambarcaţiunea CBRN de intervenţie rapidă are patru module specializate, complet integrate în corpul navei, acestea fiind: ambarcaţiunea de intervenţie, sistemele de detecţie, echipamentul de intervenţie la incendii şi de protecţie personală şi sistemele de comunicaţii.

Descriere proiect:

În conformitate cu decizia Comitetului Comun de Selecţie a Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria, la data de 15 noiembrie 2016 a fost semnat contractul de finanţare a proiectului 15.3.1.052, e-MS ROBG 123 – “D-EMERSYS- Forţă de intervenţie rapidă în situaţii CBRN pe fluviul Dunărea”, iniţiat şi coordonat, în calitate de lider de proiect, de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor (aflat în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării), în parteneriat cu Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (din cadrul Ministerului Afacerilor Interne – România) şi Direcţia Generală de Securitate la Incendiu şi Protectie Civilă, (din cadrul Ministerului de Interne – Bulgaria). Proiectul, cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria, precum şi de Guvernele României şi Bulgariei, are drept obiectiv principal asigurarea gestionării rapide şi eficiente a urgenţelor chimice, biologice, radiologice şi nucleare (CBRN) de-a lungul fluviului Dunărea.

Acesta se derulează pe o perioadă de 18 luni şi are un buget total de 5.995.156,46 euro, fonduri destinate cu precădere dotării cu echipamente moderne, specializate pentru intervenţia la urgenţe CBRN, pregătirii personalului operativ în vederea utilizării acestora, precum şi derulării, în anul 2018, a unui exerciţiu comun în zona transfrontalieră româno-bulgară, pentru gestionarea acestor tipuri de situaţii de urgenţă. Prin intermediul acestui proiect se doreşte înfiinţarea unei forţe comune de intervenţie rapidă – D-EMERSYS – rezultată în urma interconectării a două unităţi specializate, respectiv unitatea de reacţie pe apă, furnizată serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă române şi unitatea de asistenţă pe uscat, furnizată partenerilor bulgari. Acest demers are importanţă strategică, întrucât va asigura baza logistică necesară realizării unei forţe multinaţionale de intervenţie CBRN, în zona transfrontalieră româno-bulgară. În cadrul acestui proiect, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă va beneficia de trei ambarcaţiuni CBRN de intervenţie rapidă, fiecare dintre acestea urmând să fie repartizate inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă ale judeţelor Olt, Dolj şi Constanţa. (în prezent, procedura de licitaţie nu a fost încă demarată).