Anunţ public S.C.M. STARUINTA

0
142
Consiliul de Administratie al S.C.M. STARUINTA, convoaca Adunarea Generala Ordinara in ziua de 26.04.2021 ora 12,la sediul din Craiova strada Dimitrie Gerota nr 103, avand urmatoarea ordine de zi:
 1  Raportul CA privind activitatea desfasurata in anul 2020
 2  Raportul privind BVC, a contului de profit si pierdere pe anul 2020, propuneri de acoperire a pierderii inregistrate
 3  Raportul Comisiei de cenzori
 4  Raportul privind modul de indeplinire a obligatiilor prevazute in contractele de administrare si gestionare a patrimoniului pe anul 2020
 5  Aprobarea BVC pe anul 2021
 6  Adoptarea hotararii referitoare la clauzele generale privind raporturile de munca si sistemul de salarizare
 7  Aprobarea programului de modernizare si dezvoltare pe anul 2021
 8  Aprobarea vanzarii spatiului din strada Traian Lalescu nr.13 bloc H24-parter
 9  Alegerea Presedintelui si a Consiliului de  Admistratie
10 Diverse