FNGCIMM anunță startul pentru implementarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM Invest Români

0
428

Pentru a preintampina si a lua masuri de diminuare a consecintelor economice generate de pandemia COVID-19 asupra intreprinderilor mici si mijlocii, FNGCIMM anunta demararea, in regim de urgenta, a Programului IMM INVEST ROMÂNIA, aprobat prin OUG nr.110/2017 , cu imbunatatirile aduse prin OUG 29/21.03.2020.

Programul guvernamental IMM INVEST ROMÂNIA permite IMM-urilor afectate semnificativ de criza sa isi asigure lichiditatile pentru derularea activitatii curente sau pentru investitii, prin accesarea unor finantari garantate.

In vederea inscrierii in program, in termen de 7 zile calendaristice de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a Hotararii pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii – IMM INVEST ROMANIA, dar nu mai tarziu de 16.04.2020, ora 24.00,  institutiile de credit interesate vor transmite F.N.G.C.I.M.M. si M.F.P. solicitarea de inscriere in program, nivelul costurilor totale pe care le vor aplica,  precum si valoarea estimata a finantarilor pentru anul 2020.

FNGCIMM va garanta aceste finantari in numele si in contul statului roman, iar garantiile vor putea acoperi un procent de maximum 80% din creditele de investitii, cu o valoare maxima de 10.000.000 lei si din creditele/liniile de credit  destinate finantarii capitalului de lucru necesar intreprinderilor mijlocii, in valoare de pana la 5.000.000 lei  si/sau un procent de 90% din creditele/liniile de credit, in valoare de pana la 1.000.000 lei acordate intreprinderilor mici, respectiv din creditele/liniile de credit in valoare de pana la 500.000 lei, acordate microintreprinderilor.

Valoarea creditelor/liniilor de credit se va dimensiona în funcție media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii 2 ani fiscali, în limita a 5.000.000 lei.  Pentru IMM-urile nou-înființate, valoarea maxima a finantarii pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru va fi calculata ca dublul mediei cheltuielilor aferente capitalului de lucru din balantele lunare.

Durata maximă a finanţării în cazul creditelor pentru realizarea de investiții este de 72 de luni, fara posibilitate de prelungire, iar durata maximă a finanţării în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru este de 36 de luni, cu posibilitatea prelungirii pe o perioadă de încă 36 de luni. Garantiile se acorda la solicitarile bancilor, pe baza aceleiasi documentatii necesare pentru aprobarea creditelor, printr-o procedura rapida, imediat dupa operationalizarea Programului si după inscrierea bancilor finantatoare in Program.

Principalul avantaj al Programului IMM INVEST ROMÂNIA este ca asigura o finantare rapida, fără costuri de finanțare și de garantare, având avantajul prezenței  garanției  statului  pentru toate categoriile de credite, dobanda si comisionul de garantare fiind suportate integral de la bugetul de stat prin Ministerul Finantelor Publice. Subventionarea totală a costurilor cu dobânzile și comisioanele se aplica de la data acordarii creditului pana la 31 martie 2021, cu posibilitati de prelungire.

“FNGCIMM este pregatit sa implementeze Programul IMM INVEST ROMANIA, ca masura de mentinere in viata a peste 40.000 de IMM-uri. Am creat o schema simpla de finantare/ garantare, in conditii avantajoase pentru beneficiari, am configurat organizational fluxurile de analiza si aprobare sa functioneze in regim de urgenta. Intelegem perfect ca in aceasta situatie de criza, intreprinderile mici si mijlocii sunt cele mai afectate si le suntem alaturi pentru a le asigura gura de oxigen de care au nevoie pentru supravietuire. Solicitam tuturor partenerilor bancari sa colaboreze pentru a depasi acest moment critic, avand incredere in capacitatea noastra operațională de garantare. In aceasta perioada de incertitudine dorim sa eliminam macar partial presiunea resimtita de cele mai afectate intreprinderi mici si mijlocii, iar pe ceilalti antreprenori, care nu se regasesc in criteriile de eligibilitate ale acestui program, ii anuntam ca in curand vom operationaliza un alt produs de finantare/garantare, sustinut din surse proprii FNGCIMM.”, a declarat Dumitru Nancu – Director general FNGCIMM

Inregistrarea beneficiarilor in program se realizeaza pe platforma online dedicata programului, prin parcurgerea urmatoarelor etape:

 

  • Beneficiarul aplicant se inregistreza in aplicatia online disponibila pe site-ul www.imminvest.ro;
  • Beneficiarul completeza online datele de identificare, ataseaza declaratia IMM in format pdf;
  • Aplica pentru unul sau mai multe credite/ linii de credit, la maxim 3 optiuni din lista institutiilor de credit partenere in Program;
  • Aplicatia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuarii inregistrarii;
  • Dupa efectuarea verificarii datelor si elementelor inregistrate de potentialul beneficiar aplicant,  FNGCIMM emite acordul de principiu privind eligibilitatea in cadrul programului, precum si numarul de inregistrare;
  • FNGCIMM pune on line la dispozitia institutiei de credit selectate documentele inregistrate de IMM, precum si acordul de principiu privind eligibilitatea beneficiarului aplicant;
  • Institutia de credit analizeaza cererea beneficiarului si adopta intern decizia de acordare a creditului de investitii/creditului liniei de credit conform solicitarii beneficiarului;
  • Instituţia de credit aproba creditul si transmite F.N.G.C.I.M.M. solicitarea privind acordarea garanţiei de stat.Creditele se acordă în funcţie de criteriile specifice prevăzute în normele şi procedurile interne de creditare ale instituţiilor de credit, cu încadrarea în normele de garantare ale FNGCIMM şi cu respectarea  regulilor de gestionare a plafoanelor anuale.Perioada de derulare a Programului este determinată de alocarea de către M.F.P. a plafonului de garanții de stat, pentru anul 2020, plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul Programului fiind de 15.000.000.000 lei.