Anunţ 2 mediu Corneanu Ovidiu

0
310

    ANUNT!

          CORNEANU OVIDIU MADALIN SI DINU GHEORGHITA, titulari al proiectului Construire imobil P+3+M locuinte colective, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire imobil P+3+M locuinte colective, propus a fi amplasat în jud. Dolj, mun. Craiova, str. Basarabia, nr. 8 B.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni – joi, între orele 8,00- 16,30 si vineri între orele 8,00- 14,00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj.