Elevii au început competiţia pentru concursul naţional de Reviste Şcolare

0
436

Inspectoratul Școlar Județean Dolj a demarat procedura de înscriere pentru faza județeană a Concursului Naţional de Reviste Şcolare, data limită de trimitere a proiectelor fiind 24 aprilie. Este o competiţie care are o istorie bogată în spate, iar, în ultimii ani, s-a bucurat de apreciere, atât din partea elevilor, cadrelor didactice, cât şi din partea părinţilor.
Revistele şcolare româneşti, scrise de elevii din cursurile gimnazial şi liceal al învăţământului românesc, au luat naştere în Transilvania, ca un mijloc de conservare şi cultivare a limbii naţionale. Prima revistă şcolară , „Aurora”, a apărut la Blaj, în anul 1834. La început, erau scrise şi şapirografiate, iar după 1860 au fost tipărite, după 1870 pătrunzând şi în Principate. În anul 1905, Spiru Haret le-a reorganizat şi le-a introdus obligatoriu în şcoli. După venirea regimului comunist, au fost interzise, fiind reintroduse în 1966, cunoscând o puternică dezvoltare între 1967 – 1981, Ministerul Învăţământului dispunând organizarea unui concurs naţional anual, urmat de o tabără de vară, unde participau laureaţii. După 1993, a luat avânt această competiţie, air, după aderarea României la Uniunea Europeană, s-a mers pe un trend ascendent. Conform Regulamentului, obiectivele principale sunt: cunoaşterea şi popularizarea, la nivel naţional, a revistelor concepute şi conduse de elevi; evaluarea şi verificarea experienţei în domeniul publicisticii şcolare; polarizarea unui număr cât mai mare de talente; educarea tinerilor în spiritul respectului pentru adevăr, pentru reflectarea obiectivă a realităţii, prin aplicarea principiilor deontologice ale profesiei de jurnalist; etc.
Jurizare competentă, la toate fazele
Am ajuns în epoca modernă, unde totul se schimbă de la o zi la alta şi trebuie să ţii pasul cu noutăţile. Astfel, pot fi realizate lucrări care să oglindească activitatea unei clase sau a unei unităţi şcolare; pot fi redactate şi în limbi de circulaţie internaţională sau în cele materne; sunt primite şi reviste pe diverse discipline de învăţământ; etc. , participanţii fiind din tot spectrul învăţământului preuniversitar. Etapa judeţeană se va desfăşura în aprilie – mai, iar fiecare inspectorat şcolar va decide termenul limită de depunere a revistelor, astfel încât jurizarea să fie finalizată până pe 5 mai. La Dolj, data limită este 24 aprilie. „La nivel judeţean, juriul va fi stabilit de inspectorul general şi va fi format din cinci persoane (un inspector de Limba şi literatura română/un metodist de specialitate, inspectorul şcolar pentru activităţi extraşcolare/un metodist de specialitate, doi ziarişti locali, un profesor de specialitate). Inspectorii şcolari pentru activităţi extraşcolare vor trimite revistele selecţionate (maximum zece titluri), însoţite de un tabel explicativ, avizat de inspectorul şcolar general, până cel târziu 10 mai, la Palatul Naţional al Copiilor, pentru faza naţională ”, a precizat prof.  Simona Chiriţă, inspector pentru activităţi extraşcolare, în cadrul ISJ Dolj. Etapa naţională se va desfăşura în perioada 15 mai – 5 iunie, când juriul va stabili 80 de reviste laureate, câte 40 pentru gimnaziu, respectiv liceu. Recompensele nu lipsesc: la faza judeţeană – diplome, cărţi, premii de la sponsori; la „naţională” – diplome, cărţi, premii ale sponsorilor, locuri gratuite în tabere, pentru doi membri din redacţia revistelor laureate.