48 milioane euro de la BIRD pentru controlul integrat al poluării cu nutrienţi

0
265

 România va împrumuta 48 milioane euro de la BIRD pentru finanţarea unui proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi, în vederea alinierii la cerinţele Directivei UE a nitraţilor, de protejare a calităţii apei prin prevenirea poluării apelor subterane.

Executivul a aprobat recent printr-un Memorandum, documentele necesare încheierii acordului de împrumut între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), în valoare de 48 milioane euro, care ar putea fi semnat în cursul lunii aprilie 2016. Proiectul privind controlul integrat al poluării solului cu nutrienţi în România va fi realizat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi va cuprinde atât investiţii la nivel de comunităţi locale pentru reducerea acestui tip de poluare, cât şi măsuri de consolidare a capacităţii instituţionale. În cadrul comunităţilor locale se urmăreşte optimizarea managementului deşeurilor animale şi menajere, plantarea de perdele forestiere de protecţie împotriva deversării de nutrienţi, plantarea de arbori şi împădurirea, canalizarea şi tratarea apelor uzate, furnizarea de echipamente pentru îmbunătăţirea facilităţilor existente de stocare a gunoiului de grajd şi de producere a compostului.

Un program complex de pregătire şi formare a personalului instituţiilor

În ceea ce priveşte consolidarea capacităţii instituţionale, Administraţia Naţională ,,Apele Române” (ANAR) va primi sprijin pentru monitorizarea şi raportarea către Ministerul Mediului şi Uniunea Europeană a datelor referitoare la calitatea apelor de suprafaţă şi subterane. Va fi desfăşurat un program complex de pregătire şi formare a personalului instituţiilor de nivel naţional, regional şi judeţean pentru monitorizarea, controlul şi raportarea datelor în cadrul Directivei UE a nitraţilor şi a Directivei-cadru în domeniul apei. De asemenea, va fi furnizată asistenţă tehnică pentru actualizarea Codului de bune practici agricole şi vor fi desfăşurate activităţi de training şi demonstraii la nivelul fermelor, pentru promovarea adoptării şi respectării de către fermieri a acestui Cod. „Nu în ultimul rând, se vor derula acţiuni de informare publică privind mai buna igienizare în zonele vulnerabile la nitraţi din mediul rural. Proiectul va fi implementat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor într-o perioadă de 6 ani, ultima tragere din împrumutul care ar putea fi acordat de BIRD urmând să aibă loc la finele lui martie 2022”, se precizează într-un comunicat de presă.