În zona transfrontalieră : iniţiative comune

0
130

Asociaţia Transfrontalieră E(Quilibrum) Environment (ATeE) a implementat proiectul “Accelerator de dezvoltare economică transfrontalieră – competitivitate prin calitate şi inovare”, care a fost finanţat prin Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013. Ieri a avut loc la Craiova, conferinţa de presă prilejuită de finalizarea acestui proiect. Partenerul lider este Asociaţia Română pentru Industria Electronică şi Software – ARIES Oltenia în parteneriat cu Asociaţia Transfrontalieră E(Quilibrum) Environment din România, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Olt, Agenţia Regională de Dezvoltare, Centrul de Afaceri Vidin şi Centrul Naţional pentru Servicii de Informare – Pleven. „Proiectul a urmărit accelerarea dezvoltării economice durabile a regiunilor din zona transfrontalieră, Dolj – Olt – Mehedinţi – Pleven – Vidin – Vraţa – Montana, prin iniţiative comune, sprijinirea inovării şi calitatea produselor din zonă, servicii şi tehnologii”, a precizat ing.Gabriel Vlăduţ, managerul de proiect.

Armonizarea muncii

Ca obiective specifice s-au avut in vedere: dezvoltarea infrastructurii în scopul creşterii calităţii produselor, serviciilor şi tehnologiilor din zona transfrontalieră; dezvoltarea unei puternice cooperării transfrontaliere pentru promovarea calităţii, prin inovare şi transfer tehnologic, prin armonizarea muncii şi instrumente de evaluare, indicatori, metodologii comparabile cu cele europene. „Principalele activităţi ale proiectului au constat în: elaborarea unei infrastructuri virtuale pentru susţinerea întreprinderilor transfrontaliere şi serviciile lor; crearea unei Burse virtuale de servicii, tehnologii şi de brokeraj; elaborarea unui studiu privind calitatea produselor transfrontaliere”, a mai spus ing. Gabriel Vlăduţ. Au fost organizate cursuri online şi în clasă pentru pregătirea antreprenorială, ateliere de lucru, evenimente de brokeraj cu expoziţii, conferinţe internaţionale. Managerul de proiect a spus în încheierea conferinţei de presă că „toate acestea au condus la creşterea nivelului de comunicare al reprezentanţilor IMM-urilor transfrontaliere şi al autorităţilor locale, precum şi la promovarea produselor regionale şi serviciilor”.