S-a stabilit regulamentul pentru învăţământul profesional şi tehnic

0
122

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a transmis spre toate structurile din structura teritorială „Regulamentul  de avizare a propunerilor  de „Curriculum” în dezvoltarea locală, desfăşurat în unităţile de învăţământ profesional şi tehnic din judeţul Dolj”. Este un program bine structurat, bazat pe  „Curriculumul în Dezvoltarea Locală (CDL)”.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a transmis Nota Telefonică nr. 53/05.02.2018, semnată de prof. Simona Ciulu, inspector şcolar pentru învăţământul profesional şi tehnic, avizată de Inspectorul General al ISJ Dolj, prof.  Leontina Monica Sună. În învăţământul profesional şi tehnic, proiectarea curricumului în CDL subsumează principiilor de proiectare la nivel naţional, fiind determinat de cele două scopuri principale: dobândirea de către absolvenţi a rezultatelor necesare pentru adaptarea în prezent şi, mai ales, în viitor, la cerinţele pieţei muncii, una aflată într-o continuă schimbare; dobândirea, de către absolvenţi, a acelor competenţe „cheie”, transferabile, necesare integrării sociale, inclusiv pe cel al intrării pe segmentul angajării, în procesul economic, cu tot ceea ce înseamnă acesta. CDL reprezintă  oferta educaţională propusă de şcoală, în concordanţă cu nevoile, interesele de învăţare ale elevilor şi cele ale comunităţii locale şi partenerilor economici. Componenta CDL răspunde nevoii de acordare a unei mai mari autonomiei unităţilor de învăţământ, cu privire la planificarea şi proiectarea ofertei de pregătire profesională  a elevilor, având în vedere şi „pieţele muncii”, care sunt locale, dar este, deocamdată, o limitare, prin neadoptarea strategiei de descentralizare.

Un plan şi un calendar

Planul este unul foarte amplu şi amintim câteva dintre componentele sale. Se au în vedere mai multe aspecte: analiza nevoilor de formare, identificate la nivelul operatorilor economici locali; rezultatele învăţării, care sunt împărţite pe două categorii: (existente în standardul de pregătire profesională, dar să necesitatea de aprofundare ori extindere; suplimentarea orelor legate de calificare şi pregătire, inclusiv cu partea practică); stabilirea listei minime de resurse materiale; precizarea sugestiilor metodologice; redactarea modului de „curriculum”, prin încadrarea în normă orală alocată în planul de învăţământ şi în conformitate cu calificările profesionale, pentru care unitatea de învăţământ este acreditată. Demn de remarcat este şi faptul că „Avizarea şi aprobarea CDL se realizează anual, existând posibilitatea prelungirii valabilităţii, în cazul în care intervin modificări cu privire la rezultatele învăţării şi/sau situaţiile de învăţare solicitate de partenerii sociali”, în conformitate cu mai multe prevederi legale, aşa cum sunt ele stipulate. A fost stabilit şi un calendar de avizare şi aprobare, vorbim de judeţul Dolj: 2 martie – avizarea CDL-urilor în comisia tehnică a ariei curriculare „Tehnologii”; 9 martie – avizarea CDL-urilor în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ profesional şi tehnic; 12 – 30 martie – depunerea CDL-urilor la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj; 31 mai – aprobarea CDL-urilor în CA al ISJ Dolj.