OCPI Dolj: Liderul de sindicat vs director, o splendoare de scandal

2
136

Într-un fel, scandalul era anunţat. Geneza lui a fost rapidă. Primit cu răceală, încă de la început, de Florin Bălănescu, un fel de staroste sindical al OCPI Dolj, directorul Romulus Chiţu, venit pe filieră liberală, după ce fusese consilier judeţean şi director ADS Dolj, a încercat să greşească, în măsura posibilă, cât mai puţin, pentru a se putea descotorosi ceva mai încolo de incomodul adversar, încadrat pe postul de registrator. Lucrurile s-au precipitat şi acesta a sărit la jugulara directorului, după ce s-a văzut trimis la Comisia de disciplină a instituţiei pentru boţirea imaginii acesteia, într-o apariţie la televiziune. Respectivul punct de vedere l-a împărtăşit şi Nicolae Iancu, director al Direcţiei de Publicitate Imobiliară din cadrul ANCPI. Până aici, tandemul Romulus Chiţu–Nicolae Iancu părea în sensibil avantaj, în faţa deloc inhibatului Florin Bălănescu, raportându-se la dispoziţii exprese din Regulamentul de ordine interioară, aprobat prin Decizia directorului Oficiului teritorial Dolj nr. 52/15 septembrie 2009. La rândul său, Florin Bălănescu se prevalează însă de calitatea sa de lider sindical, de paragrafe irelevante, în speţa în cauză, din Legea dialogului social şi Codul muncii şi formulează plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova împotriva „făptuitorilor” Romulus Chiţu, director OCPI Dolj, şi Nicolae Iancu, director al Direcţiei de Publicitate Imobiliară din cadrul ANCPI. Până la acest punct, confruntarea liderului de sindicat „Cartea Funciară Dolj” cu directorul OCPI Dolj pare una de duzină, fără nici o relevanţă. Se luptă cu „armament uşor”, ca să ne exprimăm într-o terminologie militară, specifică evenimentelor din Mali pentru care dăm şi noi instructori. Numai că Florin Bălănescu, departe de a fi vreo uşă de biserică, ceea ce ştie şi Romulus Chiţu, cunoaşte toate detaliile procurării noului sediu, care a costat cam 1,2 milioane de euro, undeva pe strada „Morii”, la nr. 33, în vecinătatea Feţei Luncii. Şi, în plus, într-o „scrisoare deschisă” adresată directorului ANCPI, Ursu Arthur Marius, mai pomeneşte despre nişte detaşări ilegale, pe posturi disponibilizate, neradiate din organigrama OCPI, solicitând şi revocarea numirii cu delegaţie a lui Romulus Chiţu, întrucât nu întruneşte nici una dintre condiţiile exprese şi limitative prevăzute de HG nr. 1288/2012. Splendoarea de scandal de la OCPI Dolj nu se va încheia cu una, cu două. Şi nu pentru că marile competenţe n-au loc în aceeaşi teacă, ci fiindcă beligeranţii sunt o apă şi-un pământ. Până acum, Prefectura Dolj şi-a făcut mereu interesele cu obedienta conducere a OCPI Dolj, în eliberarea titlurilor de proprietate (TDP), multe anulate în instanţele de judecată pentru tot felul de vicii, între care şi grevarea de sarcină a terenurilor pentru care erau eliberate. Conchizând, lucrurile stau cam astfel: dacă Florin Bălănescu, liderul sindicatului „Cartea Funciară Dolj”, dă pe guşă tot ce ştie, nu e bine, dacă despre el se spune tot ce se ştie, iarăşi nu e bine. OCPI Dolj este o instituţie descentralizată, realmente importantă în peisajul administrativ.

2 COMENTARII

  1. D-le M C, atunci , hai sa-i dam…o mana de ajutor !!In privinta TDP-urilor, n u cred ac ae a;tcineva mai informat decat subsenatul si…o voi afce, dar ce folods , cand omul are sustinerea inca a unor oameni MARI din Bucuresti?! Nu e el oare , cel sustinut de foStul PSDR ??Ma refer , la stii matale cine , din Prefectura, iar cand ai un Prefect de talia lui Marius Deca, un”NEVINOVAT” , in ale administratiei , un impus si protehjat al lui Misu Voicu, la ce sa te astepti???Dsaca justitia atr fi pana la capta , cyadevrat o JUSTITIE EUROPEANA, atunvci , alta ar fi situatia!!L afel si …cu LIDERUL DE SINDICAT Ringao Damureanu, in ultima isprava a sotiei sale!!Dar aici , sa vad daca te mai amesteci !!

Comments are closed.