“Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate în spaţii protejate”

0
188

În Monitorul Oficial din 4 ianuarie 2018 a fost publicata Hotărârea nr. 943 pentru aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate în spaţii protejate” pentru anul 2018. Valoarea sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acorda beneficiarilor este de 13.797,9 lei/beneficiar/an, care reprezintă contravaloarea în lei a 3000 euro/beneficiar/an, la cursul de schimb de 4, 5993 lei pentru un euro, stabilit, de către Banca Centrala Europeană în data de 29 septembrie 2017 pentru această schemă de ajutor de minimis.

Beneficiarii pot fi: producători agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr.145/2014, valabil până la data plăţii ajutorului de minimis; producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor OUG nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobate cu modificări şi completări prin Legea nr.182/2016 şi nu în ultimul rând, producători agricoli persoane juridice.

Dovada producţiei realizate prin documente justificative privind comercializarea producţiei

             “Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru cultura de tomate, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele  criterii de eligibilitate: să deţină o suprafaţă cultivată cu tomate în spaţii protejate de minimum 1000 mp, marcată la loc vizibil, cu un indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscriptia “Program susţiere tomate, anul 2018”; să aibă o producţie de minimum 2 kg de tomate/mp
; să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţii protejate în anul de cerere şi nu în ultimul rând, să facă dovada producţiei realizate prin documente justificative privind comercializarea producţiei”, se precizează într-un comunicat de presă al Directiei pentru Agricultura Judeţeană Dolj

            Valorificarea producţiei se face în perioadele ianuarie-mai inclusiv şi / sau noiembrie – 20 decembrie inclusive. Potrivit art. 19 din Hotararea 943/2018 “Se interzice acordarea de ajutor de minimis în temeiul prezentei hotărâri solicitanţilor a căror suprafaţă de culturi de tomate în spaţii protejate este obţinută prin divizarea unei exploataţii existente la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, indiferent de modalitatea de transfer al suprafeţei, cu excepţia succesiunilor şi a contractelor de vânzare-cumpărare.”