„Program de cooperare transnaţională pentru regiunea Dunării”

0
511

Stimularea inovării şi a spiritului antreprenorial, conservarea patrimoniului natural şi cultural din regiunea Dunării, îmbunătăţirea conectivităţii şi sprijinirea tranziţiei înspre o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon vor constitui elementul central al noului „Program de cooperare transnaţională pentru regiunea Dunării”, recent adoptat.

Programul va sprijini proiecte de cooperare transnaţională în conformitate cu priorităţile Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării (EUSDR). Concentrarea geografică a programului corespunde zonei vizate de strategie, incluzând regiuni din nouă state membre (Austria, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Ungaria, Germania, România, Slovacia şi Slovenia), precum şi din trei ţări din afara UE (Bosnia-Herţegovina, Serbia şi Muntenegru). Moldova şi Ucraina vor fi, de asemenea, eligibile în cadrul acestui program, odată ce se va stabili finanţarea din Instrumentul european de vecinătate (IEV). „Sunt încântată să adopt acest program. Acesta a fost conceput pentru a contribui în mod direct la punerea în aplicare cu succes a Strategiei UE pentru regiunea Dunării, prin intermediul priorităţilor sale tematice şi al sprijinului pentru guvernanţa strategiei. Programul ar trebui să ajute ţările implicate să dezvolte proiecte cu rezultate tangibile şi pozitive, care să le permită să rămână în continuare atractive ca loc de viaţă, studiu, muncă, precum şi pentru turism şi investiţii.”, a precizat Corina Creţu, comisarul european pentru politica regională.

Evenimentul de lansare va avea loc pe 23 şi 24 septembrie, la Budapesta

UE va investi peste 202 milioane de euro din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) şi 19,8 milioane de euro din Instrumentul de asistenţă pentru preaderare (IPA) în proiecte transnaţionale din zona bazinului Dunării. Primul apel de propuneri va fi lansat în toamna anului 2015. Evenimentul de lansare va avea loc pe 23 şi 24 septembrie, la Budapesta. Biroul pentru planificare economică naţională din Budapesta a fost desemnat drept autoritate de management a programului transnaţional pentru regiunea Dunării. Activităţile partenerilor de proiect vor fi cofinanţate până la un plafon de 84%. Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) are drept obiectiv consolidarea coeziunii economice şi sociale în Uniunea Europeană prin reducerea dezechilibrelor dintre regiunile acesteia. În perioada 2014-2020, FEDR va investi peste 199 de miliarde de euro în regiunile Europei. Instrumentul de asistenţă pentru preaderare (IPA) oferă asistenţă financiară şi tehnică pentru a sprijini procesul de reformă în ţările în curs de aderare. Fondurile IPA dezvoltă capacităţile acestor ţări, având drept rezultat evoluţii pozitive şi progresive în regiune. Pentru perioada 2014-2020, IPA are un buget de aproximativ 11,7 miliarde de euro.

Programul transnaţional pentru regiunea Dunării se bazează pe patru priorităţi tematice:

  • regiune a Dunării inovatoare şi responsabilă din punct de vedere social: promovarea inovării, a transferului de cunoştinţe şi a spiritului antreprenorial;
  • O regiune a Dunării ecologică: conservarea şi gestionarea patrimoniului natural şi cultural din regiunea Dunării;
  • O regiune a Dunării mai bine conectată şi mai responsabilă din punct de vedere energetic: dezvoltarea unor sisteme de transport sigure şi durabile, promovarea eficienţei energetice
  • O regiune a Dunării bine guvernată: oferirea de sprijin pentru punerea în aplicare a Strategiei UE pentru regiunea Dunării şi îmbunătăţirea cadrelor juridice şi de politici pentru a aborda provocările societale majore, cum ar fi măsurile privind piaţa forţei de muncă, sistemele de educaţie, schimbările demografice etc.