Postul de manager al Filarmonicii „Oltenia”, scos la concurs

0
101

După o perioadă de o mai bine de opt luni în care a fost ocupat interimar, postul de manager al Filarmonicii „Oltenia” a fost scos la concurs de Primăria municipiului Craiova, în subordinea căreia instituţia se află. Data-limită pentru depunerea proiectelor de management şi a dosarelor de concurs de către candidaţi este vineri, 11 august. Municipalitatea caută un licenţiat în muzică, având pregătire sau experienţă în management de minimum 3 ani şi al cărui proiect de management, de 60 de pagini, să fie convingător pentru membrii comisiei de concurs. Postul de manager al Filarmonicii craiovene a rămas vacant după ce Vlad Drăgulescu, care a condus instituţia din toamna anului 2012 până la sfârşit de noiembrie 2016, a ales să fie director artistic al Teatrului Naţional „Marin Sorescu”. Interimar, funcţia a fost ocupată până în prezent de fostul lider de sindicat Dorin Măciucă.

filarmonicaCondiţiile de participare la concursul de proiecte de management pentru Filarmonica „Oltenia” au fost făcute publice încă din 21 iulie a.c., data-limită pentru depunerea dosarelor de concurs fiind 11 august, ora 14.00, la sediul Primăriei Craiova (Serviciul Resurse Umane). Conform calendarului concursului, selecţia dosarelor de va face pe 16-17 august, analiza proiectelor de management (prima etapă) – în perioada 18-29 august, iar susţinerea acestora în cadrul interviului (a doua etapă) – între 30 august şi 1 septembrie. Rezultatele vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor în termen de 24 de ore de la încheierea etapei a doua de concurs. Cei nemulţumiţi vor putea depune contestaţii asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursului.

Candidaţii trebuie să aibă „studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în: Domeniul fundamental de ierarhizare – Știinţe umaniste şi arte, Ramura de ştiinţă – Arte, Domeniul de licenţă – Muzică”. De asemenea, municipalitatea caută o persoană cu vechime în specialitatea studiilor menţionate de minimum 3 ani şi care are pregătire sau experienţă în management de minimum 3 ani. Aceasta poate fi substituită însă de „pregătirea în management atestată cu certificat de absolvire (manager de proiect, manager cultural etc.) sau experienţă în conducerea unei instituţii, companii, organizaţii neguvernamentale etc., dovedită prin adeverinţă”. Evident, candidatul nu trebuie să fi suferit condamnări penale şi civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează, nu a fost lucrător al securităţii sau colaborator al acesteia şi cunoaşte limba română, scris şi vorbit.

Comisia de concurs va fi desemnată de municipalitatea craioveană şi, potrivit Regulamentului concursului, va fi „compusă din reprezentanţi ai autorităţii, în proporţie de o treime, şi din specialişti în domeniul de activitate a instituţiei, în proporţie de două treimi”. În evaluarea proiectelor de management se va urmări modul în care acestea răspund cerinţelor caietului de obiective, avându-se în vedere mai multe criterii generale de analiză şi notare a acestora.

Este vorba despre „a) analiza socioculturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent; b) analiza activităţii instituţiei publice de cultură şi, în funcţie de specific, propuneri privind îmbunătăţirea acesteia; c) analiza organizării instituţiei publice de cultură şi propuneri de reorganizare şi/sau restructurare, după caz; d) analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură; e) strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituţiei publice de cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate; f) o previziune a evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce pot fi atrase din alte surse”.