Tinerii, chemaţi la sate cu 50.000 de euro

0
151

Primul apel de proiecte din cadrul noului P.N.D.R. 2014-2020 este pe sub-măsura 6.1 destinată tinerilor fermieri Aceştia sunt invitaţi să se instaleze în spaţiul agricol. Din suprafaţă totală a ţării, spaţiul rural reprezintă circa 87,1%. În analiza SWOT precizată în P.N.D.R. aşa cum a fost aprobat la 26.05.2015, populaţia rurală are un nivel scăzut de informare şi inovare, fenomen reflectat mai ales în rândul fermierilor mici şi mijlocii. Situaţia se accentuează în contextul unor programe de pregătire profesională insuficiente şi capacităţii serviciilor de consiliere şi iniţiativelor de cercetare-inovare neadaptate fermierilor. Liceele cu profil agricol sunt din ce în ce mai puţin frecventate de tinerii, ba chiar riscă desfiinţarea sau transformarea în profil teoretic.

Statul doreşte ca, prin această submăsură, tinerii fermieri cu un minimum de cunoştinţe de bază să se instaleze ca manageri de exploataţii. Solicitanţi eligibili sunt consideraţi tânărul fermier care se instalează ca unui şef al exploataţiei agricole, dar şi persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier se instalează şi exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce priveşte deciziile referitoare la gestionare, la beneficii şi la riscurile financiare legate de exploataţie.

Invitate şi I.M.M.-urile

Nu au fost ocolite nici I.M.M.-urile. Acestea pot fi solicitanţi eligibili numai dacă au statut de microîntreprinderi cu până la 9 angajaţi şi cu o cifră anuală netă de până la 2 milioane euro în echivalent lei sau sunt întreprinderi mici cu un număr de 10 la 49 de angajaţi şi o cifră de afaceri anuală netă de până la 10 milioane euro în echivalent lei.

Pentru a accesa acest program, tânărul fermier trebuie să se înregistreze la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ca microîntreprindere sau întreprindere mică cu cel mult doi ani înaintea depunerii cererii de finaţare. Între timp, fermierul pregăteşte planul de afaceri, achiziţionează bunuri pentru noua întreprindere. Depunerea şi înregistrarea cererii de finanţare va fi însoţită documentele justificative legate de baza materială cu activele deţinute la momentul depunerii cererii.

Instalarea, bifată la a doua tranşă acordată

Tânărul fermier este considerat instalat definitiv numai la momentul implementării corecte a planului de afaceri şi prin acordarea celei de a doua tranşe de plată. Contribuţia publică totală aferentă sesiunii pentru anul 2015 este de 111.209.889 euro. Sprijinul nerambursabil va fi de maximum 50.000 de euro şi va fi acordat sub formă de primă în două tranşe. Prima va fi 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanţare, iar a doua va fi 25% din valoarea sprijinului în cel mult trei ani de la primirea deciziei de finanţare. De menţionat că termenul limită de depunere a cererilor este 30.10.2015.

În prezent, 29 de cereri pentru finanţare

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a emis câteva clarificări privind aplicarea procedurii de achiziţie pentru serviciile achiziţionate în vederea depunerii cererii de finanţare, cum sunt servicii de consultanţă, studii de teren, întocmirea studiilor de fezabilitate etc. Astfel, contractele mai mici de 15.000 de euro, fără TVA, pot fi adjudecate prin atribuire directă. Contractele mai mari de 15.000 de euro, fără TVA, trebuie adjudecate prin procedura de selecţie de oferte. Beneficiarul va derula procesul de achiziţie cu condiţia publicării în ziar a unei invitaţii de participare şi primirii de către beneficiarul privat a minimum 3 oferte conforme din punct de vedere tehnic şi financiar. Pentru serviciile menţionate mai sus, procedura de achiziţie prin selecţie de oferte este exceptată de la derularea on-line. În momentul depunerii cererii de finanțare nu va fi luată în calcul achiziţionarea serviciilor de proiectare. Acestea se vor achiziţiona ulterior, conform procedurilor de lucru pentru PNDR 2014-2020, prin procedura on-line.

Până în prezent, la nivelul Oficiului Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Dolj au fost înregistrate 29 de cereri de finanţare pe submăsura 6.1 destinat tinerilor fermieri. Cum, până la finele perioadei de depunere mai sunt mai puţin de trei luni, autorităţile speră că numărul solicitărilor va creşte semnificativ.

  VALENTIN CEAUŞESCU