Dolj: 9.02%, rata şomajului la sfârşitul lunii iulie

0
119

În judeţul Dolj, la sfârşitul lunii iulie 2013 s-a înregistrat o rată a şomajului de 9.02%, corespunzătoare unui număr de şomeri de 25.854 persoane, aceasta înregistrând un trend crescător faţă de luna iunie 2013, când rata şomajului a fost 8.89 %, corespunzătoare unui număr de şomeri de 25.466. Din totalul de şomeri de  înregistraţi la sfârşitul lunii iulie 2013 un număr de 4.148 de persoane sunt şomeri indemnizaţi şi 21.706 de persoane sunt şomeri neindemnizaţi. Din numărul de şomeri neindemnizaţi, 17.718 persoane primesc adeverinţe pentru venitul minim garantat, conform Legii 416/2001 cu modificările la zi. Ponderea femeilor  în numărul total de şomeri înregistraţi la nivelul lunii iunie 2013 este de aproximativ 41.09% (10.624). Din numărul total de şomeri indemnizaţi de 4.148 persoane, 4.104 provin din muncă şi 44 din rândul absolvenţilor. De la începutul anului 2013 până la data de 31.07.2013 s-au încadrat în muncă 6.100 persoane, dintre care 802 s-au încadrat în luna iulie 2013.