Anunţ publicitar

0
218

Anunt!

 

S.C. HAPPY INN S.R.L. prin Stroe Vasile Catalin, titular al proiectului “CONSTRUIRE C1-P cu destinatia CORT PENTRU SPECTACOLE SI/SAU INTRUNIRI si C2 –P+M(partial) cu destinatia BUCATARIE SI GRUPURI SANITARE si BIROURI LA MANSARDA, bazin etans vidanjabil si imprejmuire teren”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE C1-P cu destinatia CORT PENTRU SPECTACOLE SI/SAU INTRUNIRI si C2 –P+M(partial) cu destinatia BUCATARIE SI GRUPURI SANITARE si BIROURI LA MANSARDA, bazin etans vidanjabil si imprejmuire teren”, propus a fi amplasat in in Strada Craiovei nr. 478(T142, P122,123), sat Dudovicesti, Comuna Simnicu de Sus, jud.DOLJ.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni –joi, între orele 8,00- 16,30 si vineri între orele 8,00 – 14,00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj.