Peste 10 milioane de carduri de sănătate, tipărite până în prezent

0
59

Doljenii vor putea intra în posesia cardului de sănătate cel mai probabil în a doua jumătate a acestui an.  Acesta va fi transmis gratuit, prin poştă, oficialii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate anunţând că, până în prezent, au fost tipărite la nivel national peste zece milioane de exemplare. Distribuirea lor să va face în ordinea alfabetică a judeţelor.

Odată ce vor intra în posesia cardului naţional de sănătate, asiguraţii trebuie să ştie că decontarea serviciilor medicale se va face doar pe baza acestuia. Chiar de luna aceasta vor fi distribuite prin intermediul unui program-pilot între 5.000 și 7.000 de carduri, în special bolnavilor care fac dializă. De luna viitoare, odată cu implementarea pachetului de bază și a contractului cadru, urmează să fie reorganizate administrativ și anumite structuri ale CNAS, astfel încât furnizorii de servicii medicale să nu mai fie nevoiţi să meargă la CAS pentru operațiunile obișnuite de decontare și raportare. Acestea vor fi operate cu ajutorul sistemului de facturare electronică, care va fi posibilă din luna iunie

Ce informaţii conţine cardul de sănătate

Cardul naţional de sănătate va conţine informaţii medicale vitale, cum ar fi grupa de sânge şi RH-ul. Cardul are inscripţionate, la vedere, pe lângă nume şi prenume şi codul de identificare în sistemul de sănătate. În plus, va avea un cip pe care vor fi încărcate de medicul de familie şi alte informaţii esenţiale: CNP-ul, grupa sanguină, RH-ul, diagnostice medicale cu risc vital, boli cronice, dar şi datele de contact ale medicului. Documentul electronic va avea elemente de securitate speciale împotriva falsificării şi contrafacerii. Însă, în situaţia în care asiguratul va pierde cardul de sănătate, îl va deteriora sau îi va fi furat, acesta va suporta costurile. În termen de 15 zile calendaristice de la producerea uneia dintre aceste situaţii, titularul sau, după caz, reprezentantul legal ori împuternicitul acestuia este obligat să solicite prin intermediul casei de asigurări de sănătate eliberarea unui nou card naţional.

În afară de datele de identificare, cardurile de sănătate au scopul de a urmări cheltuirea fondurilor în sistemul de sănătate şi trebuie să cuprindă, aspecte care ţin de circuitul banilor.

Dosarul electronic, gata să fie utilizat

În ceea ce priveşte dosarul electronic al pacientului, acesta a ajuns deja într-o fază a proiectului, în care nu mai este vorba de testare, ci de utilizare efectivă cu date reale, sistemul fiind în concordanţă cu legislaţia în vigoare privind sistemul sanitar. Conform prevederilor art. 29 alin (2) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,  medicii de familie au obligaţia asigurării condiţiilor de mobilitate a informaţiei medicale în format electronic, prin utilizarea sistemului dosarului electronic de sănătate al pacientului (DES). Autorităţile sanitare se aşteaptă ca prin intermediul acestui  sistem să se aducă schimbare de comportament în ceea ce privește relația dintre pacient și medic, iar banii să fie cheltuiți cu mai multă transparență.

Documentul electronic va cuprinde detalii legate de bolile suferite de-a lungul timpului sau despre orice alt tratament medical urmat. Pot fi stocate toate analizele medicale, radiografiile sau procedurile  pentru a oferi o imagine completă asupra rezultatelor acestora. Fişa medicală ar trebui să conţină datele personale – nume, data de naştere, date de contact -, rude sau alte persoane de contact în caz de urgenţă, numele şi datele de contact ale medicului de familie, informaţii despre asigurarea de sănătate, autorizaţie pentru donarea de organe, boli şi intervenţii chirurgicale semnificative, medicaţia curentă, vaccinări, alergii sau sensibilităţi cunoscute la medicamente sau la alte substanţe, boli semnificative ale membrilor familiei, rezultatele ultimelor examinări medicale, opinii ale medicilor specialişti, rezultatele analizelor şi ale altor investigaţii efectuate. Un avantaj ar fi că după introducerea dosarului electronic, timpul pentru accesul la informaţii medicale necesare în situaţii de urgenţă va fi redus substanţial.