Finanţare europeană pentru doctoranzi şi postdoctoranzi

0
58

În urma semnării contractului de finanţare, în data de 8 aprilie a.c., s-a demarat implementarea proiectului strategic “Cercetători competitivi pe plan european în domeniul ştiinţelor umaniste si socio-economice.

Lansarea proiectului are loc astăzi, la ora 12.00 în Sala 420 a Universităţii din Craiova. Bugetul total eligibil aferent Universităţii din Craiova este de 1,291,931.00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă aprobată este de 1,266,092.38 lei. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Durata de implementare a proiectului este de 18 luni, partenerii instituţionali în cadrul acestuia fiind: Universitatea de Vest din Timişoara – solicitant, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea Babes Bolyai, Cluj, Universitatea din Bucureşti şi Universitatea din Craiova.

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea competitivităţii cercetării în domeniul ştiinţelor umaniste şi economico-sociale în vederea obţinerii de rezultate ştiinţifice de vârf prin promovarea carierei în cercetare, crearea unei reţele intre universităţi -mediul cultural-socio-economic şi sprijinirea financiară a grupului ţintă la nivelul parteneriatului pe perioada derulării proiectului. Grupul ţintă din cadrul proiectului este format din 150 de doctoranzi (din care 10 doctoranzi ai Universităţii din Craiova) şi 75 de cercetători postdoctorat (din care 10 cercetători postdoctorat ai Universităţii din Craiova) de la nivelul tuturor partenerilor instituţionali pentru domeniul de cercetare socio-economic.

Pe durata proiectului doctoranzii şi postdoctoranzii vor beneficia de sprijin financiar pentru cercetare, concretizat în burse lunare de 1.500 lei (pentru doctoranzi) şi 2.500 lei (pentru postdoctoranzi), precum şi de posibilitatea de a efectua stagii de mobilitate interna şi internaţională în institute de cercetare şi universităţi din Uniunea Europeană. De asemenea, cercetătorii vor beneficia de sprijin financiar pentru participarea la conferinţe, seminarii internaţionale legate de obiectul cercetării, în spaţiul UE sau în România.