Terpeziţa: O poveste încurcată, cu consecinţe imense!

0
3189

Primăria din Terpeziţa a devenit… nefuncţională. Sună straniu. Primarul ales la alegerile din 27 septembrie anul trecut, Popa Constantin, este destituit prin ordin al prefectului de Dolj (nr. 591/11 noiembrie 2020) în urma referatului secretarului primăriei, Petrescu Carmen Andreea, „nostalgică” după fostul primar al comunei, Gruia Virgil Daniel, care a invocat nu punctul de vedere al ANI, de dată recentă, ci o adresă de la Registrul Comerţului, conform căreia primarul ales deţine o cotă de participaţie de 1% la asociaţia familială „Popa E. Constantin”, restul de 99% fiind deţinut de Popa Eufrosina, soţia primarului. Asociaţia familială menţionată are profil agricol şi gestionează o suprafaţă de 184,82 hectare teren agricol arendat. N-are nici o contingenţă cu banul public şi dimpotrivă plăteşte impozit pe terenul aferent. Cu nişte ani în urmă, Constantin Popa, primar fiind, a fost declarat incompatibil de ANI, invocându-se „calitatea de comerciant persoană fizică”. De dată recentă, răspunzând la o adresă cu nr. 18394 din 23 noiembrie 2020, ANI –cunoscută pentru rigoarea sa- a opinat că din „interpretarea sistematică a prevederilor legale incidente, exercitarea funcţiei de primar al comunei Terpeziţa, cu deţinerea calităţii de membru în cadrul intreprinderii familiale „Popa E. Constantin” cu cota de participare de 1%, restul de 99% fiind deţinut de Popa Eufrosina, nu este de natură să genereze o stare de incompatibilitate, dacă nu exercită calitatea de comerciant, potrivit dispoziţiilor art. 87 (al. 1, lit. g) din Legea 161/2003 cu modificările şi completările ulterioare”. Un punct de vedere suficient de clar. La Curtea de Apel Craiova se judecă acum cererea de suspendare a ordinului prefectului de Dolj, iar la Tribunalul Dolj se judecă anularea ordinului prefectului. În acest timp primăria din Terpeziţa este realmente nefuncţională. Fiindcă nu are nici viceprimar. Întrucât prin renunţarea la mandatul de consilier local al fostului primar liberal, Gruia Virgil Daniel, care a devenit casier la primărie, următorul pe lista de supleanţi, Oproiu Ionel, fiind contestat n-a fost validat. Din cei 8 consilieri „viabili”, 4 aparţin PSD şi tot 4 aparţin PNL. Şi ca totul să fie în regulă, secretara primăriei, Petrescu Carmen Daniela, a plecat în concediu, până pe 13 ianuarie a.c. printr-o aprobare dată probabil de ea însăşi. Codul Administrativ enumeră cu claritate care sunt atribuţiile primarului, nu puţine la număr, menţionând că în caz de suspendare din funcţie a acestuia, precum şi în situaţia de imposibilitate a exercitării mandatului, atribuţiile ce-i sunt conferite prin Codul Administrativ sunt exercitate de viceprimar, care pe perioada exercitării atribuţiilor de primar îşi păstrează şi dreptul de vot în cadrul consiliului local. Cum comuna Terpeziţa nu are nici primar, nici viceprimar, consiliul local ar putea delega un consilier local, care să îndeplinească atribuţiile primarului cât şi cele ale viceprimarului, ceea ce momentan este imposibil. Dacă locuitorii comunei nu contează în faţa vanităţilor politice şi nu numai (fostul viceprimar este nepotul celui ales la 27 septembrie, iar secretarul Petrescu Carmen Andreea este în parteneriat cu fratele fostului primar, Mihai Gruia, profesor la şcoala din localitate) problemele mari sunt însă şi de altă natură. Printr-o adresă din 6 ianuarie a.c., Direcţia Finanţelor Publice Craiova solicită expicaţii la faptul că, la nivelul acestei comune, nu se respectă prevederile legale în materie. Situaţia este urgentă pentru finalizarea operaţiunilor de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2020 care are termen limită data de 8 ianuarie 2021, conform prevederilor din ordinul ministrului Finanţelor Publice, nr. 3155/2020. Povestea nu se încheie aici. Fiindcă printr-o adresă din partea ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, către primăria comunei Terpeziţa, se readuce aminte de faptul că aceasta din urmă a elaborat acte adiţionale la contractul de finanţare pentru obiectivul de investiţie „Modernizare drum comercial DC 103 Terpeziţa – Căciulatu, etapa a 2-a” şi la contractul de finanţare pentru obiectivul de investiţii „Centrul medical, sat Terpeziţa, comuna Terpeziţa, judeţul Dolj”. Cele două contracte de finanţare şi-au încetat valabilitatea la 31 decembrie 2020 şi momentan comuna nu este reprezentată legal, nu are un consiliu local funcţional care să semneze actele adiţionale. Iată unde s-a ajuns. În acest timp secretara Petrescu Carmen Andreea, „păpuşarul din umbră” se relaxează după sărbătorile de iarnă, contemplând circul sordid pe care l-a creat. Din vanitate.