Întrevederea prim-ministrului Ludovic Orban cu Președintele Consiliului European, Charles Michel

0
462

Prim-ministrul României Ludovic Orban a avut, în debutul vizitei de lucru la Bruxelles, la data de 7 ianuarie 2020, o întrevedere cu președintele Consiliului European, Charles Michel.

Discuțiile au prilejuit o trecere în revistă a evoluțiilor pe o serie de dosare cu miză deosebită pe agenda curentă a Uniunii Europene, în contextul demarării noului ciclu instituțional și al mandatului noii Comisii, precum și în raport cu Agenda Strategică a Uniunii pentru 2020-2024, adoptată de către Consiliul European în luna iunie 2019.

În context, dialogul s-a concentrat pe negocierile privind Cadrul Financiar Multianual (MFF) 2021-2027, noile angajamente în domeniul schimbărilor climatice, inclusiv din perspectiva propunerii Comisiei Europene de instituire a unui Pact Ecologic European, precum și pe aspecte de interes în definirea relațiilor viitoare dintre Uniunea  Europeană și Regatul Unit al Marii Britanii, respectiv extinderea UE, aderarea României la spațiul Schengen și perspectivele finalizării MCV.

Prim-ministrul României a prezentat prioritățile Guvernului Orban și a exprimat deschiderea deplină a României pentru o colaborare strânsă și deschisă cu toate instituțiile europene, inclusiv cu noul Președinte al Consiliului European și echipa acestuia, în sprijinul promovării de soluții consensuale și constructive la nivel UE, care să contribuie la avansarea agendei europene în beneficiul tuturor statelor membre. Din această perspectivă, a evidențiat rolul președintelui Consiliului European în coagularea unității și consensului în formularea răspunsului UE la provocările actuale, subliniind, totodată, importanța menținerii echilibrului instituțional prevăzut de Tratate.

Totodată, prim-ministrul Ludovic Orban a subliniat rolul deosebit pe care Consiliul European îl deține în avansarea negocierilor privind definirea Cadrului Financiar Multianual 2021-2027 și încrederea că președintele Charles Michel va imprima o cadență sporită a acestui proces care să permită adoptarea la timp a unui buget european ambițios, capabil să susțină punerea în aplicare a angajamentelor asumate prin Agenda Strategică a UE. De asemenea, a subliniat importanța pe care România o acordă modului în care cele două politici tradiționale – Politica de Coeziune și Politica Agricolă Comună – vor fi reflectate în termeni de alocări și criterii de implementare în viitorul buget UE. În context, Prim-ministrul României a făcut referire la obiectivul Comisiei Europene de a prezenta, în cel mai scurt timp, propunerile sale vizând crearea unui mecanism financiar dedicat susținerii implementării noului Pact Ecologic European, exprimând așteptarea României ca aceste propuneri să fie centrate pe susținerea statelor membre și regiunilor celor mai vulnerabile în procesul de tranziție, în complementaritate cu mecanismele și fondurile disponibile prin politica de coeziune, care nu trebuie să fie afectate.

În discuții, prim-ministrul român a abordat și o serie de aspecte referitoare la relațiile viitoare dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit al Marii Britanii, în perspectiva demarării cât mai rapide a negocierilor pentru un cadru cât mai cuprinzător în acest sens. A subliniat susținerea pe care România o acordă menținerii unui parteneriat cât mai strâns între Uniunea Europeană și Regatul Unit al Marii Britanii, reafirmând importanța garantării drepturilor cetățenilor în viitorul acord, pe baza principiilor de reciprocitate și tratament egal.

Întrevederea a facilitat și o discuție privind evoluțiile în procesul de extindere a Uniunii, în perspectiva formulării unor decizii politice la nivel înalt în perioada următoare. În context, prim-ministrul României a subliniat necesitatea garantării unei perspective europene credibile pentru partenerii din regiune, evidențiind valoarea strategică a acestei politici în stabilitatea, securitatea și prosperitatea întregului continent. Pe această bază, a pledat pentru adoptarea cât mai rapidă a deciziilor pozitive privind deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Macedonia de Nord și Albania, în primăvara acestui an, înainte de Summit-ul de la Zagreb privind Balcanii de Vest (7 mai 2020) și a subliniat că discuțiile privind eficientizarea metodologiei de extindere nu trebuie să întârzie sau să blocheze procesele de aderare în curs. De asemenea, a evidențiat necesitatea sprijinirii proceselor transformatoare, în conformitate cu valorile europene, în statele Parteneriatului Estic, care au dreptul să le fie recunoscută perspectiva europeană. Prim-ministrul României a făcut o prezentare a situației politice din Republica Moldova, subliniind necesitatea implementării de către Uniunea Europeană a unei politici de condiționalități stricte în relația cu noul Guvern socialist, urmărind stimularea de reforme reale, în continuarea eforturilor Guvernului anterior.

Prim-ministrul Ludovic Orban a subliniat importanța pe care România o acordă aderării țării noastre la spațiul Schengen și, respectiv, finalizării MCV.

Președintele Consiliului European a urat mult succes prim-ministrului României în realizarea mandatului său și a mulțumit pentru eforturile Guvernului pentru susținerea statului de drept și a independenței justiției