Consultare cu privire la propunerea de Directivă privind Dreptul de Autor în Piaţa Unică Digitală

0
140

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale organizează împreună cu Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o reuniune de consultare pe marginea propunerii de Directivă privind Dreptul de Autor în Piaţa Unică Digitală, care face parte din cel de-al doilea pachet de modernizare a cadrului legislativ european în materia dreptului de autor şi a drepturilor conexe. Reuniunea va avea loc în data de 15 ianuarie 2018, începând cu ora 10.00, la sediul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.

La data de 14 septembrie 2016, Comisia Europeană a lansat în negociere «Pachetul Copyright», un set de 5 proiecte de acte normative, cu obiectivul unei revizuiri profunde a cadrului normativ european din materia dreptului de autor şi a drepturilor conexe, în directă corelare cu evoluţiile tehnologice accelerate şi cu discuţiile, la nivel european, privind Piaţa Unică Digitală.

Propunerea de Directivă privind Dreptul de Autor în Piaţa Unică Digitală vizează următoarele obiective: asigurarea unei oferte de conţinut mai variate şi un acces mai larg la aceasta la nivel online şi transfrontieră; norme îmbunătăţite privind drepturile de autor în domeniile cercetării şi educaţiei; asigurarea condiţiilor unei pieţe mai echitabile şi sustenabilă pentru creatori şi presă.