Comisia a anunțat primii 51 de studenți selectați pentru a fi tineri observatori 

0
233

Comisia a anunțat primii 51 de studenți selectați pentru a fi tineri observatori la evaluările din cadrul programului Orizont Europa. Din România a fost selectată Bianca-Cezara ARCHIP, studentă la Universitatea Babeș-Bolyai.

Studenți la masterat din universități din întreaga Europă s-au alăturat inițiativei de a asista la evaluarea solidă și imparțială a propunerilor din cadrul programului UE de cercetare și inovare și al Fondului de Cercetare pentru Cărbune și Oțel.

Lansată la 1 aprilie 2022, această oportunitate unică este oferită în cadrul inițiativei pentru tineret din 2022 privind cererile de propuneri specifice programului Orizont Europa. Este una dintre inițiativele emblematice ale Anului european al tineretului, care urmărește să sprijine tinerii să profite de oportunități care le pot stimula dezvoltarea personală și profesională.

În calitate de observatori, tinerilor masteranzi li se oferă posibilitatea de a dezvolta competențe valoroase – prin formarea pe care o primesc și prin experiența dobândită în urma participării – pe care le pot utiliza ulterior în carieră, de exemplu în calitate de experți și evaluatori în domeniul cercetării și inovării sau de cercetători, inovatori, antreprenori și cetățeni implicați.

Își pot depune candidatura studenții înscriși în prezent la un program de masterat, în orice domeniu, la o universitate dintr-un stat membru al UE. Masteranzii care provin din medii defavorizate și diverse sau care aparțin unor grupuri vulnerabile și marginalizate sunt încurajați în mod special să își depună candidatura.

Citiți mai departe pe…https://romania.representation.ec.europa.eu/news/orizont-europa-tinerii-observatori-primii-51-de-masteranzi-selectati-2022-12-06_ro