“SOS COPIII ROMI!”, prin parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj

0
368

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, în parteneriat cu Asociaţia „Partida Romilor Pro – Europa”, sucursala Dolj, derulează campania naţională „SOS COPIII ROMI!”, ce are ca scop creşterea participării şcolare a copiilor şi elevilor de etnie romă, prin acţiuni şi activităţi de informare, consiliere şi orientare şcolară.
„SOS COPIII ROMI!” este o campanie educaţională derulată de Asociaţia „Partida Romilor Pro – Europa”, la nivel naţional, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, pentru înscrierea copiilor de etnie romă în învăţământul preşcolar şi în clasa pregătitoare, precum şi pentru admiterea elevilor de etnie romă în învăţământul liceal şi în cel universitar, pe locurile speciale alocate lor, în anul şcolar /universitar 2021 – 2022. Admiterea elevilor pe aceste locuri se face în conformitate cu prevederile OMEC nr. 5457/2020, privind organizarea şi desfîşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2021 – 2022, şi cu prevederile OMEC nr.5449/2020, privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru acelaşi an şcolar. „În acest an, conform legislaţiei amintite, există o schimbare în calendarul de admitere pe locurile speciale pentru romi şi anume, elevii de etnie romă din clasa a VIII-a pot opta pentru aceste locuri speciale, doar dacă solicită recomandare de apartenenţă etnică. Aceasta se poate elibera până la data de 29 ianuarie 2021, iar depunerea la secretariatul unităţii şcolare poate fi realizată până cel târziu 8 februarie 2021. Orice recomandare depusă la unitatea de învăţământ ulterior acestul interval nu va mai fi luată în considerare, pentru nicio etapă de admitere în învăţământul liceal de stat şi învăţământul profesional şi dual de stat, pentru anul şcolar 2021 – 2022”, a precizat prof. Ana- Maria Cristea Radu, inspector pentru minorităţi în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.