Ultimele zile pentru depunerea proiectelor în agricultură

0
190

Pe data de 18 decembrie 2015 se vor inchide sesiunile anuale continue deschise în anul 2015 pentru depunerea proiectelor de investiţii în vederea accesării fondurilor europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 – 2020.

Se mai pot depune cereri de finanţare până la termenul limită pentru Submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul produselor agricole”. Prin sM 4.2, A.F.I.R. a primit până la acest moment 51 cereri de finanţare, cu o valoare totală de 46,6 milioane de euro. Disponibilul rămas până la închiderea sesiunii este de aproximativ 67 milioane de euro. Solicitanţii care intenţionează să depună proiecte prin Submăsura 4.2a „Investiţii în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol” mai au la dispoziţie 9,2 milioane de euro până la finalul sesiunii. Pentru sM 4.2a s-au depus 4 proiecte, însumând 1,14 milioane de euro. Cererile de finanţare pentru proiectele din sectorul pomicol necesită un timp mai îndelungat de pregătire având în vedere necesitatea eliberării unor avize şi documente suplimentare (autorizaţia de plantare, proiect tehnic de plantare etc).

Mai sunt bani, deşi nu prea mai e timp

Proiectele primite pentru investiţii finanţate prin Submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” sunt în număr de 947, valorând 13,9 milioane de euro. Până la închiderea sesiunii fondurile disponibile pentru depunerea proiectelor prin sM 6.3 sunt în valoare de peste 75 milioane de euro. Referitor la proiectele ce vizează infrastructura de irigaţii, pentru Submăsura 4.3 „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea şi adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” au fost depuse on-line 11 cereri de finanţare, în valoare totală nerambursabilă de aproximativ 12 milioane de euro. Totodată, aici mai sunt disponibile circa 249 milioane de euro prin sM 4.3, componenta infrastructura de irigaţii. În acest sector, precum în cel pomicol, pregătirea proiectelor necesită un timp prelungit de elaborare deoarece sunt necesare avize şi documentaţii suplimentare. Aceasta este explicaţia pentru numărul mic de proiecte depuse până acum, deşi nevoia de finanţare pentru acest domeniu este foarte mare.

Aproape 100 milioane de euro disponibile

O importanţă deosebită pentru dezvoltarea mediului rural o au submăsurile din PNDR care se adresează beneficiarilor publici (comune sau asociaţii ale acestora). Astfel, autorităţiile locale au depus până acum prin Submăsura 7.2 „Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scara mica” 546 proiecte, cu o valoare totală nerambursabilă de 534,2 milioane de euro. Pentru sM 7.2 mai sunt disponibile fonduri europene nerambursabile în valoare de 303,5 milioane de euro pentru o parte din componentele aferente (infrastructura de apă/apă uzată şi infrastructură educaţională). În cadrul Submăsurii 7.6 „Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural” au fost depuse la AFIR până în prezent 53 cereri de finanţare, cu o valoare totală nerambursabilă de 17,7 milioane de euro. Sumele care mai pot fi solicitate în cadrul sM 7.6 sunt de aproximativ 99 milioane de euro.