„Deschidem şcoala pentru toţi copiii!”, la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj

0
1078

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj continuă seria proiectelor cu susţinere din fonduri europene. Unul dintre ele este cel care a început pe 1 octombrie 2019 şi care va avea finalizarea pe 30 septembrie 2021, care se derulează în cinci unităţi şcolare din judeţele Dolj şi Argeş. Din judeţul nostru, sunt cuprinse în program trei şcoli. 

Este un alt program de importanţă, derulat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, prin fonduri europene, care contribuie la dezvoltarea procesului educaţional în unităţile de învăţământ din judeţ. „Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj este preocupat de dezvoltarea şcolilor doljene, prin accesarea fondurilor europene, având şi rol de faciliator . Cel de acum are titulatura „Deschidem şcoala noastră pentru toţi copiii !”, finanţat prin Granturile SEE 2014 – 2021, în cadrul programului de „EDUCAŢIE, BURSE, UCENICIE şi ANTREPRENORIAT”, şi se derulează în cinci şcoli: din Dolj – Şcolile Gimnaziale din comunele Sălcuţa, Ostroveni şi Lipovu, iar, din judeţul Argeş, unităţile de învăţământ din comunele Mălureni şi Merişani”, a precizat prof.  Monica Leontina Sună, inspector general al ISJ Dolj. 

„Creşterea capacităţii instituţionale…”

În derulare este un proiect amplu, centrat pe deschiderea spre procesul educaţional, fără a se ţine cont de etnie, dar având preponderenţă în etnia romă. „Grupul ţintă” este format din 75 de profesori din cinci şcoli din judeţele Dolj şi Argeş, din următoarele structuri ale învăţământului preuniversitar, cu toate ciclurile care compun această formă de şcolarizare: Şcoala Gimnazială „Petre Tudose” din Mălureni (jud. Argeş), cu 30% etnie romă; Şcoala Gimnazială din Merişani (Argeş) – cu patru structuri arondate (Şcoala Gimnazială din Vâlcele, 44 de elevi romi, dintr-un total de 58), Şcoala Primară din Dobrogoste (32 la „învăţământul primar”, 16 din comunitatea romă, 16 preşcolari – unul din etnia amintită); Şcoala Primară din Malu Vânăt (75 de elevi, doar unul fiind de altă etnie decât cea romă, 32 de preşcolari, cu toţii romi); Grădiniţa cu Program Prelungit din Borleşti (jud. Aegeş) – 19 preşcolari (şase romi): Şcoala Gimnazială Sălcuţa (jud.Dolj) – 30% români, restul romi; Şcoala Gimnazială din Ostroveni (jud. Dolj) – 170 de elevi, 102 fiind romi; Şcoala Gimnazială „Petre Mănărcescu” din Lipovu (jud. Dolj), unde sunt 183 de elevi romi şi 180 de români. „Beneficiarii finali ai proiectului sunt toţi elevii celor cinci şcoli, alături de cadrele didactice şi părinţii ori tutorii copiilor. Activităţile proiectului vor conduce la creşterea gradului de conştientizare privind incluziunea socială şi toleranţa în comunităţile implicate. Obiectivul general al proiectului constă în creşterea capacităţii instituţionale a şcolilor din judeţele Dolj şi Argeş, pentru asigurarea incluziunii efective , prin educaţia de calitate pentru elevii de etnie romă, alături de toţi copiii, indiferent de etnie”, a menţionat prof.  Ani Drăghici, inspector şcolar pentru Proiecte Educaţionale, în cadrul ISJ Dolj.