630 de candidaţi vor susţine rezidenţiatul la Craiova

0
129

Ministerul Sănătăţii organizează concurs de intrare în rezidenţiat pe post şi rezidenţiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie la data de 19 noiembrie a.c. Concursul se desfăşoară în centrele universitare Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara. În urma înscrierilor, care s-au încheiat pe 27 octombrie, şi-au depus dosarul pentru a susţine rezidenţiatul la Craiova 630 de candidaţi.

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova se numără printre centrele universitare în care se va organiza rezidenţiatul. Concursul va avea loc concomitent şi la Bucureşti – unde s-au înscris 2.541 de candidaţi, Iaşi – 1.213 candidaţi, Cluj-Napoca – 946, Târgu Mureş – 581 şi Timişoara 906 candidaţi.

Cei mai mulţi dintre candidaţii care şi-au depus dosarul pentru a susţine rezidenţiatul la Craiova au optat pentru domeniul medicină generală – nu mai puţin de 493 din 630. Medicină dentară au ales 86 dintre cei înscrişi şi 51 s-au orientat către farmacie.

UMF Craiova scoate la concurs 308 locuri

Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) din Craiova scoate la concurs în această toamnă 308 locuri. Cele mai multe sunt alocate domeniului Medicină (259), urmat de Medicină Dentară (36) şi Farmacie (13). Concursul se desfăşoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, identice pentru toate centrele universitare în care se organizează concursul, pe o durată de 4 ore. Întrebările sunt diferite, în funcţie de domeniu de concurs.

Pe baza punctajelor obţinute la concurs se alcătuieşte o clasificare unică naţională pentru fiecare domeniu. Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea clasificării, în limita locurilor/posturilor publicate la concurs, indiferent de centrul universitar de concurs. Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obţinut, în limita locurilor/posturilor publicate la concurs, alcătuindu-se o singură clasificare naţională pentru fiecare domeniu.

Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care devin rezidenţi pe locuri încheie un contract individual de muncă pe perioadă determinată, egală cu durata rezidenţiatului, cu unitatea sanitară la care au fost repartizate locurile pentru rezidenţiat. Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care devin rezidenţi pe post încheie contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară publică ce a publicat postul respectiv, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Rezidenţii au obligaţia să efectueze pregătirea şi să susţină examenul de specialist în specialitatea pentru care au optat, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Clasificarea este naţională

Clasificarea pe domenii rezultă prin unificarea electronică a rezultatelor din toate centrele universitare în care s-a desfăşurat concursul, stabilite în urma aplicării grilei corecte rămase definitivă. Clasificarea este naţională şi se face pentru fiecare domeniu în care s-a desfăşurat concursul.

Clasificările se vor afişa simultan pe site-ul rezidentiat.ms.ro şi pe paginile de internet ale celor 6 universităţi de medicină şi farmacie. Data afişării clasificărilor pe domenii este anunţată în timp util prin mass-media şi pe paginile de internet ale universităţilor de medicină şi farmacie şi pe site-ul rezidentiat.ms.ro.

Alegerea locurilor/posturilor în specialitate şi a centrelor de pregătire se face în aceeaşi zi, prin teleconferinţă, pe baza punctajului şi a clasificărilor, la o dată stabilită de comun acord între Ministerul Sănătăţii şi universităţile de medicină şi farmacie, în intervalul orar 9.00 – 21.00. Candidaţii se vor putea prezenta în unul din centrele universitare: Arad, Braşov, Bucureşti, Cluj Napoca, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Sibiu, Târgu Mureş sau Timişoara.

În urma alegerii locului/postului şi a centrului de pregătire în specialitate se vor înainta Ministerului Sănătăţii listele nominale, inclusiv în format electronic, privind locurile/posturile, specialităţile şi centrele alese şi procesele-verbale ale sesiunii de alegeri (cu semnăturile candidaţilor) în termen de 3 zile lucrătoare.