La finele semestrului I 2018 se aflau în desfăşurare 40 cursuri de formare profesională

0
89

 În vederea reducerii şomajului A.J.O.F.M. Dolj  aplica anumite măsuri prevăzute de legislaţia în vigoare, măsuri ce vizează pe de o parte creşterea şanselor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, iar pe de altă parte, stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor. La finele semestrului I 2018 se aflau în desfăşurare 40 cursuri de formare profesională finanţate din BAS. În cele 40 cursuri sunt cuprinse 573 persoane, din care 311 femei.

O altă  categorie de măsuri vizează facilităţile acordate angajatorilor în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă şi diminuarea şomajului.

În data de 9 iulie 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 577 din 9 iulie 2018 OUG nr. 60 din 5 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul forţei de muncă, prin care se modifică cuantumul subventiilor. Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat o sumă egală cu 2250 lei (anterior fiind 900 lei), indiferent de studiile acestora.  Iar pe de altă parte, angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri în vârstă de peste 45 de ani sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă egală cu 2250 lei (anterior fiind 900 lei), cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni.

“Totodată, angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, şomeri care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor respective, de o sumă egală 2250 lei, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj”, a precizar Radu Calotă, directorul executiv al AJOFM Dolj 

Au fost încheiate pentru finanţare un numar de 54 convenţii

“UNIT 2 RMPD – Ucenicie şi stagii pentru tineri NEETs din regiunile mai puţin dezvoltate” se implementează de ANOFM prin agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă din 21 de judeţe din regiunile eligibile Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia.  Perioada de implementare este de 48 de luni, respectiv 19 februarie 2018 – 18 februarie 2022, fiind prevăzut un buget total de 38.629.300,79 lei din care 5.794.395,11 lei finanţare naţională şi 32.834.905,68 lei finanţare externă nerambursabilă.  În cadrul acestui proiect au fost încheiate pentru finanţare un numar de 54 convenţii, pentru : 52 contracte de ucenicie nivel 2 şi 2 contracte de ucenicie nivel 3.

155 de convenţii

“UNIT 4 RMPD – Ucenicie si stagii pentru somerii non-NEET din Regiunile mai puţin dezvoltate”. Perioada de implementare este de 48 de luni, respectiv  martie 2018 – martie 2022. Obiectivul proiectului este conform cu elementele cheie relevante din pachetul Ocuparea forţei de munca si se caracterizeaza printr-o buna consecvenţa cu principalele strategii naţionale. Cresterea ratei de ocupare a somerilor constituie un obiectiv al Strategiei Naţionale privind Ocuparea Forþei de Munca 2014-2020 . În cadrul acestui proiect au fost încheiate pentru finanţare un numar de 155 convenţii, pentru : 154 contracte de ucenicie nivel 2 şi un contracte de ucenicie nivel 3.