Evreii din Craiova vor sărbători Roș Hașana 5779

0
99

Comunitatea evreilor din Craiova  celebreză, duminică seara, Roş Haşana 5779 sau intrarea în noul an.  Un prilej de mare sărbătoare la sinagoga din oraş.

Preşedintele Comunităţii Evreilor din Craiova, acad. dr. Corneliu Sabetay, va vorbi despre însemnătatea acestei sărbători,  anul acesta celebrându-se o dublă aniversare: 70 de ani de la înfiinţarea statului Israel şi centenarul Marii Uniri. Roş Haşana începe seria celor mai importante sărbători evreieşti, fiind urmată, la numai zece zile, de cea mai mare sărbătoare evreiască, Yom Kippur – „Ziua pocăinţei”. Zilele dintre Roş Haşana şi Yom Kippur (zece la număr) sunt considerate ca făcând parte din procesul sărbătorii şi sunt numite în ansamblu „Cele zece zile ale căinţei”. Aceste zile au o încărcătură religioasă aparte, culminând cu Ziua Răscumpărării (Yom Kippur).