La finele acestei luni / Bursa generală a locurilor de muncă pentru absolvenţi

0
155

De la data de 27 iulie a intrat în vigoare prevederea conform căreia nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi, în condiţiile legi. Totodată, angajatorii care încadrează absolvenţi în condiţiile legii şi care beneficiază de subvenţii, sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin 18 luni de la data angajării.

De la începutul anului şi până la 27 august 2013, în baza de date a ANOFM s-au înregistrat 58.099 absolvenţi dintre care 1776  sunt şomeri indemnizaţi. Cei mai mulţi absolvenţi s-au înscris în luna iulie 2013, respectiv 39.038 persoane. După ce s-au înscris  la agenţiile de ocupare  a forţei de muncă sau la alţi furnizori de servicii specializate pentru stimularea  ocupării forţei de muncă, acreditaţi, absolvenţii pot beneficia de serviciile de mediere a muncii pe locurile de muncă vacante declarate de angajatori, precum şi de serviciile de informare şi consiliere profesională, pot participa la cursuri gratuite de formare profesională.

Coadă la ajutorul de şomaj

„Bursa generală a locurilor de muncă pentru absolvenţi se va desfasura pe data de 27 septembrie, la nivelul tuturor agenţiilor de ocupare. Datele locaţiilor vor fi anuntate în timp util la sediile agenţiilor de ocupare şi pe site-urile oficiale ale institutiilor”, se precizează într-un comunicat de presă. Absolvenţii  care într-o perioadã de 60 de zile de la absolvire nu reuşesc sã se încadreze în muncã potrivit pregãtirii profesionale, beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în cuantum de 50% din valoarea indicatorului social de referinţă, pe o perioadă de 6 luni. Pentru luna august, s-au înscris la şomaj 11.738 absolvenţi, situaţia acestora după forma de învăţământ fiind   următoarea: 161 absolvenţi – primar, gimnazial şi professional; 7.344 absolvenţi –  liceal şi post-liceal şi 4.233 absolvenţi- universitar.