CAS Dolj a încheiat contracte cu peste 1.000 de furnizori

0
158

Pentru furnizarea de servicii medicale şi farmaceutice, Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Dolj a încheiat, anul acesta, contracte cu nu mai puţin de 1.087 de furnizori, pentru care sunt alocate credite de angajament în valoare de aproximativ 527.122 mii lei.

Un număr mare de contracte, nu mai puţin de 416, au fost încheiate cu cabinetele medicilor de familie. Din acestea, 206 se află în mediul urban (Craiova – 167, Segarcea – 5, Filiaşi – 8, Dăbuleni – 7, Băileşti – 8, Calafat – 9, Bechet – 2) şi 210 în mediul rural. În cadrul acestor cabinete îşi desfăşoară activitatea 460 de medici.

Pentru a asigura accesul echitabil la acest tip de servicii medicale, pentru anul 2013, s-a stabilit de către Comisia Paritară un necesar de 421 medici cu capitaţie proprie, necesar acoperit în toate localităţile cu excepţia localităţilor Băileşti, Cetate şi Sadova. Tot pentru a îmbunătăţi accesul populaţiei din mediul rural la serviciile din asistenţa medicală primară, Comisia Paritară a stabilit pentru anul 2013 limitele minime de asiguraţi şi persoane beneficiare de pachetul minimal pe listele medicilor de familie din mediul rural la 700 faţă de 1.000 în mediul urban. De asemenea, au fost calculate şi acordate sporuri pentru zone cu condiţii grele şi izolate, sporuri care variază între 10 şi 36%.

98,5% din populaţia judeţului înscrisă la medicii de familie

La mijlocul acestui an erau înscrişi pe listele medicilor de familie un număr de 683.905 persoane ceea ce înseamnă 98,5% din totalul populaţiei judeţului. Dintre acestea 107.777 sunt beneficiare de pachetul minimal şi 576.128 de pachetul de bază.

În trimestrul II al acestui an medicii de familie din judeţul Dolj au realizat un număr de 510.597 consultaţii şi 618.992 servicii medicale pentru 335.272 persoane din care 2.849 persoane beneficiare de pachetul minimal şi 332.423 persoane asigurate. De asemenea, la nivelul judeţului Dolj funcţionează şi 10 centre de permanenţă  în care îşi desfăşoară activitatea 59 medici.

În ceea ce priveşte spitalele, în prezent există un număr de 24 de contracte, dintre care 12 cu spitale publice şi 12 contracte cu spitale private.

Prin spitalele aflate în contract cu CAS Dolj, sunt asigurate servicii medicale cuprinse în toată paleta de specialităţi. De asemenea, din punct de vedere al acoperirii teritoriale, potrivit reprezentanţilor Casei de Asigurări de Sănătate, nu există probleme la nivelul judeţului Dolj. Mai mult decât atât, în judet îşi desfăşoară activitatea spitale care deservesc şi celelalte judeţe din regiune.

Dintre unităţile sanitare private un număr de 10 furnizează numai servicii de spitalizare de zi (în specialităţile ginecologie, oncologie, medicină internă, diabet) şi numai două furnizează şi servicii de spitalizare continuă în specialităţile chirurgie, ORL şi recuperare, medicină fizică şi balneologie reabilitare.

Până în prezent, în unităţile sanitare cu paturi au beneficiat de servicii medicale spitaliceşti în spitalizare continuă un număr de  91.734 de persoane dintre care 85.706 cazuri cu afecţiuni acute şi  6.028 cu afecţiuni cronice.

Spitalizarea de zi, o soluţie

În ultima perioadă, autorităţilor sanitare din Dolj au constatat o dezvoltare a segmentului de spitalizare de zi, cu precădere în cadrul unităţilor sanitare private.

Spitalizarea de zi este considerată o alternativă la spitalizarea continuă, dezvoltată ca urmare a progresului aparaturii şi tehnicilor de tratament şi presupune rezolvarea unor cazuri programabile sau neprogramabile într-un interval de maxim 12 ore. Dă posibilitatea rezolvării de cazuri cu costuri mult mai mici având în vedere că se reduce timpul petrecut în spital, cheltuielile cu cazarea şi masa. Au beneficiat de servicii medicale de spitalizare de zi un numar de 34.647 persoane, cheltuielile cu acestea situându-se la un nivel de maximum de 30% din cheltuielile cu spitalizarea continuă.

Prevederea bugetară pentru asistenţa medicală spitalicească, în sumă de 211.974 mii lei asigură necesarul estimat de servicii medicale spitaliceşti aproximativ până în luna octombrie 2013 inclusiv, diferenţa până la finele anului urmând a fi acoperită din rectificarea bugetară.