Repartizarea computerizată a elevilor în liceu, a doua etapă, în plină desfăşurare. În Dolj, 431 de locuri disponibile

0
423
Conform calendarului oficial, în perioada 7 – 9 august se depun  cererile pentru cea de-a doua etapă de admitere la liceu  pentru anul şcolar 2023 – 2024. Repartizarea candidaților din etapa a doua, de către Comisia de Admitere Județeană se face în perioada 10 – 11 august 2023. În Dolj, au rămas 431 de locuri disponibile, la nivel naţional fiind vorba de 1.619.

Cererile pentru a doua etapă pot fi depuse de cei care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen, precum și de candidații care au fost respinși la licee. De asemenea, aici intră și elevii care nu au susținut Evaluarea Națională. “Centrul special pentru etapa a II-a de admitere este organizat la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dolj, la Comisia Județeană de Admitere. În perioada 1-2 august 2023 s-au susținut probele de aptitudini pentru locurile rămase libere, după cum urmează: pentru specializarea instructor sportiv – fotbal, la Liceul Tehnologic Auto Craiova (Academia de Fotbal – Baza Sportivă „Gică Popescu” Craiova); pentru specializarea teologie adventistă, la Liceul Teologic Adventist Craiova; pentru specializarea teologie ortodoxă, la Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Grigorie Teologul” Craiova. Graficul de desfășurare a probelor de aptitudini a fost  afișat la avizierul fiecărei unități de învățământ, unde s-au susţinut probele de aptitudini. Cererile se depun la Centrul de la ISJ Dolj, în perioada 7 – 9 august, în intervalul orar 09 : 00 –  13 : 00, NU la unităţile de învăţământ de provenienţă. Repartizarea se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere a candidaţilor care au susţinut Evaluarea Naţională, iar în cea de-a doua fază sunt repartizaţi candidaţii, tot în ordine descrescătoare, a mediei obţinute în ciclul gimnazial, care NU au susţinut Evaluarea Naţională. În Dolj, avem, în total, 431 de locuri disponibile, distribuite astfel: 116 pentru cei de etnie rromă, 98 pentru elevii cu Cerinţe Educaţionale Speciale (CES) şi 217 la celelalte specializări. Nu fa fi niciun elev neşcolarizat”, a precizat prof. Aida Virginia Ionescu, inspector general – adjunct al învăţământului doljean, preşedinte al Comisiei judeţene de admitere în învăţământul liceal.

Locuri disponibile

Aşa cum am prezentat, în Dolj sunt 431 de locuri disponibile. Conform datelor oficiale, cele mai multe sunt la Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” (55), niciunul pentru rromi sau CES. Urmează Liceul Tehnologic “Petre Baniţă” din Calafat (33, căte două pentru rromi şi CES), Liceul Teoretic “Mihai Viteazul” din Băileşti (15 – câte două pentru rromi şi CES). La Colegiile de elită ale Craiovei – “Carol I”, “Fraţii Buzeşti”, “Elena Cuza” , “Ştefan Velovan”, “Nicolae Titulescu” nu mai este decât un singur loc disponibil, la învăţământul general, la “Carol I” – specializarea “Matematică – informatică”. Pentru rromi, cele mai multe locuri, câte patru, sunt la Colegiul Naţional “Carol I” şi Colegiul Economic “Gheorghe Chiţu”. La CES, cele mai multe locuri (trei) sunt la Colegiul Economic “Gheorghe Chiţu”.