Bacalaureatul de toamnă, în plină desfăşurare

0
318

Cei care nu au promovat examenul de Bacalaureat în sesiunile anterioare o pot face în această lună.  Primele probe sunt cele de competenţe, care se desfăşoară în perioada 7 – 11 august. Este un calendar amplu, pe care îl prezentăm. În Dolj, s-au înscris 961 de candidaţi, atât din seria curentă cât şi din cele anterioare, care vor susţine probele scrise în patru centre de examen.

Probele de competențe se desfășoară în perioada 7 – 11 august. Acestea se vor echivala cu mediile din liceu la Limba română, limbi străine și Tehnologia Informației. Probele scrise încep pe 16 august.

Calendar sesiunea de toamnă Bacalaureat 2023

7- 11 august 2023: Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale

16 august 2023: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

17 august 2023: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

18 august 2023: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

21 august 2023: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

25 august 2023: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 18:00)

26 – 28 august 2023: Rezolvarea contestațiilor

29 august 2023: Afișarea rezultatelor finale.

Cum se echivalează probele
Metodologia este foarte strictă. Astfel, la Limba și literatura română, utilizatori experimentați sunt cei cu media, pe toți anii de liceu, între 8,5 și 10.

„Art. 3 – (1) Nivelul de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă la examenul național de Bacalaureat 2023 se stabilește în urma echivalării cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de candidat pe parcursul învățământului liceal, la disciplina limba și literatura română/limba și literatura maternă.

(2) Prin recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la disciplina limba și literatura română/limba și literatura maternă, în clasele IX-XII, candidaților la examenul național de bacalaureat 2023 li se acordă următoarele niveluri de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă:

 • nivelul “utilizator mediu” pentru media cuprinsă între 5 și 6.99;
 • nivelul “utilizator avansat” pentru media cuprinsă între 7 și 8.49;
 • nivelul “utilizator experimentat” pentru media cuprinsă între 8.50 și 10;

(…) Art. 4. – (1) Nivelul de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională din cadrul probei C la examenul național de bacalaureat 2023 se stabilește prin echivalarea nivelului de competență lingvistică cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de candidat pe parcursul învățământului liceal, la limba modernă de circulație internațională aleasă pentru susținerea probei.

(…) (5) Nivelul unic de competență se identifică, în acord cu nivelurile de la A1 la B2, prevăzute în Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi;

(6) Nivelul unic de competență se acordă conform următoarei grile:

 • calificativul A1 pentru media cuprinsă între 5 și 5.99;
 • calificativul A2 pentru media cuprinsă între 6 și 6.99;
 • calificativul B1 pentru media cuprinsă între 7 și 8.49;
 • calificativul B2 pentru media cuprinsă între 8.5 și 10.

(…) Art. 6. – (1) Nivelul de competență digitală din cadrul probei D la examenul național de bacalaureat 2023 se stabilește calculând un punctaj de la 5 la 10 pe baza mediei aritmetice, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de acesta la disciplina Tehnologia Informației și a Comunicațiilor în clasele a IX-a, respectiv a X-a.

(2) Nivelul de competență digitală se acordă conform următoarei grile:

 • nivelul “utilizator începător” pentru media cuprinsă între 5 și 5.99;
 • nivelul “utilizator de nivel mediu” pentru media cuprinsă între 6 și 6.99;
 • nivelul “utilizator avansat” pentru media cuprinsă între 7 și 8.49;
 • nivelul “utilizator experimentat” pentru media cuprinsă între 8.50 și 10;”, potrivit ordinului de ministru care aprobă metodologia în vigoare.

Patru centre de examen în Dolj

Pentru sesiunea din această lună,  s-au înscris 961 de candidați, atât din seria curentă , cât și din seriile anterioare. “La nivelul județului, au fost constituite patru centre de examen , unde candidații vor susține probele scrise: Colegiul “Ştefan Odobleja” Craiova, Colegiul National “Nicolae Titulescu” Craiova,  Liceul Tehnologic ”C.D. Nenițescu” Craiova și  Liceul Tehnologic ”Horia Vintilă” Segarcea. În această sesiune, evaluarea lucrărilor scrise se va face digitalizat. Lucrările candidaților vor fi scanate  în sălile de clasă unde candidații susțin probele și vor fi   încărcate într-o platformă securizată, achiziționată de către Ministerul Educației. Pentru evaluare, lucrările vor fi  distribuite aleatoriu profesorilor evaluatori înscriși în platformă”, a precizat prof. Nicoleta Liţoiu, purtător de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, vicepreşedinte al Comisiei Judeţene de Bacalaureat.