Soluții de digitalizare și debirocratizare a sectorului non-guvernamental prezentate într-un eveniment organizat de Centrul pentru Legislație Nonprofit

0
282

Astfel, deși la finalul anului 2020 au fost reglementate posibilitatea adoptării deciziilor la distanță, de către organele de conducere, și cea a transmiterii declarațiilor prin mijloace electronice de către ONGuri, multe dintre acestea nu au cunoștințele tehnice sau legale necesare, pentru a putea îndeplini la timp obligațiile legale care le revin.

Pe 27 iulie a.c a avut loc evenimentul on-line Simplificarea și digitalizarea operațiunilor juridice din viața organizațiilor neguvernamentale în care, reprezentanți ai societății civile, juriști, avocați și decidenți politici au discutat despre posibile soluții de digitalizare și debirocratizare a sectorului non-guvernamental. Vor fi alături de noi Mihai Pașca, Secretar de Stat, Ministerul Justiției, Ana-Maria Udriște – Fondator Avocatoo, Gabriela Anghel – Manger program TechSoup, Asociația Techsoup și Octavian Rusu – Centrul pentru Legislație Nonprofit.

Evenimentul a reprezentat conferința de lansare a proiectului Reducerea presiunii administrative și digitalizarea procesului de înființare, organizare și funcționare a organizațiilor neguvernamentale în România, derulat de Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit cu finanțare prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului îl reprezintă creșterea capacității și sustenabilității organizațiilor neguvernamentale prin promovarea unui cadru juridic favorabil și a unor instrumente utile bazate pe tehnologie pentru înregistrare, organizare și funcționare.

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.