Beneficiarii adeverinţelor APIA pot obţine credite, apelând la garanţia FNGCIMM

0
126

Fermierii doljeni, beneficiarii măsurii 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor – păsări -, în baza adeverinţei eliberate de APIA, pot accesa credite garantate de FNGCIMM în procent de maxim 80%.

                 Garanţiile se acordă în baza convenţiilor semnate între finanţatori, APIA şi FNGCIMM, pentru creditele necesare finanţării activităţilor curente. Toate convenţiile încheiate între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Bănci şi FNGCIMM vor fi postate pe site-ul APIA la adresa www.apia.org.ro. „Pot beneficia de facilităţile de garantare a creditelor oferite de FNGCIMM societăţile comerciale constituite conform Legii nr. 31/1990, asociaţiile agricole constituite conform Legii nr. 36/1991, persoanele fizice autorizate şi asociaţiile de fermieri, constituite conform Legii nr. 566/2004 a cooperaţiei agricole”, a precizat Gheorghe Lăpădat, directorul general Fondul Local de Garantare Craiova – Filiala FNGCIMM IFN S.A.

Se plăteşte un singur comision de garantare

             Pentru a putea accesa garanţia, beneficiarii enumeraţi trebuie să fie asimilaţi în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, definite conform legii şi să se încadreaze în criteriile de eligibilitate ale finanţatorilor, să deţină adeverinţele emise de APIA, să nu se afle în dificultate financiară în sensul prevederilor Comunicării Comisiei Europene şi nu să beneficieze de garanţii de la alte fonduri de garantare pentru finanţarea accesată.

          Pentru obţinerea garanţiei, beneficiarii vor depune la banca finanţatoare documentaţia de credit, iar garanţia va fi acordată la solicitarea băncii, după analiza acestei documentaţii.  Gheorghe Lăpădat a a mai spus că pentru acordarea garanţiei se plăteşte un singur comision de garantare, stabilit pe baza ratingului atribuit de instituţia finanţatoare în funcţie de suma efectiv garantată, în conformitate cu pct. 3.3. din Comunicarea Comisiei Europene şi Ordinul Ministrului nr. 40/2009 – MADR.