Spitalele doljene, luate în vizor de inspectorii Casei de Asigurări de Sănătate

0
138

În ultima lună, reprezentanţii Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Dolj au demarat mai multe acţiuni de control în rândul furnizorilor de servicii medicale din judeţ. Inspectorii au urmărit, cu această ocazie, modul în care sunt derulate contractele pe programele naţionale de sănătate în cadrul a opt unităţi sanitare.     

Inspectorii CAS Dolj au verificat, în primul rând, dacă au fost respectate prevederile legale în derularea activităţilor specifice programelor naţionale de sănătate. În plus, aceştia şi-au propus să identifice eventualele obstacole sau disfuncţionalităţi apărute în desfăşurarea acestor programe, dar şi încadrarea sumelor contractate în fondurile alocate unităţii sanitare. Un alt aspect urmărit ţine de respectarea destinaţiilor sumelor alocate de CAS Dolj pentru realizarea obiectivelor programelor naţionale de sănătate şi de respectarea responsabilităţilor specifice de către persoanele implicate. Echipele de control au verificat şi în ce măsură datele raportate la Casa de Asigurări de Sănătate Dolj sunt reale şi exacte. Nu în ultimul rând, s-a efectuat o analiză a stocurilor de medicamente şi materiale sanitare, comparativ cu consumul mediu lunar.

Verificările au vizat programele naţionale de sănătate

În urma acestor acţiuni de control, inspectorii CAS Dolj au constatat că toate unităţile sanitare verificate respectă prevederile legale în derularea activităţilor specifice programelor naţionale de sănătate.

La Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Victor Babeş”, spre exemplu, nu s-au identificat disfuncţionalităţi în derularea Subprogramului de tratament al bolnavilor cu tuberculoză. Unitatea sanitară s-a încadrat în sumele contractate şi a respectat destinaţia bugetului alocat de CAS Dolj pentru realizarea obiectivelor programului naţional de sănătate. De asemenea, s-a constat că există concordanţă între datele din evidenţa tehnico-operativă a spitalului şi cele raportate informatic sau pe suport de hârtie la CAS Dolj. La analiza stocurilor de medicamente şi materiale sanitare la finele primului semestru al acestui an, comparativ cu consumul mediu lunar, s-a constatat că valoarea stocului de medicamente specifice programului este pentru aproximativ 2,4 luni, iar valoarea stocului de materiale este pentru aproximativ 4 luni.

Ca deficienţe s-a constatat că directorul finaciar contabil răspunde de derularea programelor, dar nu are specificate în fişa de post sau în contractul de administrare atribuţiile prevăzute în  Ordinul 1591/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, Anexa 3, cap. VII, Răspunderea contractuală, referitoare la modul de organizare a evidenţelor tehnico-operative, la utilizarea sumelor alocate potrivit destinaţiei aprobate cu respectarea normelor legale în vigoare, precum şi responsabilităţile privind exactitatea, realitatea datelor raportate lunar.

Stoc prea mare de filme radiologice

La Spitalul Orăşenesc Segarcea singura deficienţă constatată a fost aceea că nu există concordanţă între machetele de raportare pe suport de hârtie şi cele raportate în Sistemul Informatic Unic Integrat la CAS, în lunile ianuarie şi martie a.c., deficienţa fiind corectată în timpul controlului.

La Spitalul Orăşenesc Filiaşi inspectorii CAS au descoperit că directorul medical răspunde de derularea programelor, dar nu are specificate în fişa de post sau în contractul de administrare atribuţiile prevăzute în Ordinul 1591/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, Anexa 3, cap. VII, Răspunderea contractuală.

La Spitalul Orăşenesc “Aşezămintele Brîncoveneşti” din Dăbuleni, la analiza stocurilor de medicamente şi materiale sanitare, echipele de control au constatat existenţa unui stoc mare de filme radiologice, care ar trebui să ajungă pentru nu mai puţin de doi ani şi jumătate. Problema este că aceste filme radiologice ar urma să expire în luna februarie a anului viitor, motiv pentru care s-a dispus ca măsură consumarea, înainte de data expirării, a acestor filme radiologice.

Acţiuni de control similare s-au derulat şi la Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna şi la Spitalul Municipal Filantropia din Craiova. În ceea ce priveşte Spitalul Judeţean din Craiova, raportul CAS Dolj este în curs de elaborare.