Primăria Municipiului Craiova

0
159

Primăria Municipiului Craiova organizează concurs de proiecte de management la sediul central din strada A.I.Cuza nr. 7 , pentru ocuparea postului vacant de administrator public, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craova.

Concursul se organizează în două etape:

–         prima etapă – în perioada 12 – 13.09.2012 – analiza proiectelor de management.

–         A doua etapă – în data de 14.09.2012 – susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului

Criteriile generale şi specifice, precum şi bibliografia sunt afişate la sediul instituţiei.

Dosarele de înscriere şi proiectele de management se vor depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului la sediul Primăriei Municpiului Craiova din str. A.I. Cuza nr. 7.

Informaţii  suplimentare se pot obţine la telefon: 0251/416.235, interior 358, Serviciul Resurse Umane.