Circa 200.000 de doljeni primesc pensie de la stat. 20% din ei au fost agricultori

0
122

Pensionarii deţin o pondere însemnată în totalul populaţiei inactive din judeţul Dolj, numărul acestora menţinându-se la un nivel relativ ridicat în trimestrul I al anului în curs. În perioada amintită, numărul mediu al acestora a fost de 197.652 de persoane, în scădere cu 3,2% faţă de trimestrul I al anului trecut şi cu 0,8% comparativ cu trimestrul al IV-lea din acelaşi an. Faţă de aceleaşi perioade, pensionarii de asigurări sociale de stat au înregistrat o scădere cu 1,9%, respectiv 0,4%. 

Raportul între numărul pensionarilor de asigurări sociale de stat şi efectivul salariaţilor, în trimestrul I din 2012, a fost de 1,3 faţă de 1,4 în trimestrul I din 2011, conform Direcţiei Regionale de Statistică (DRS) Dolj. Pensionarii de asigurări sociale deţin ponderea majoritară, spune Mariana Tănase, directorul DRS Dolj, dintre aceştia pensionarii de asigurări sociale de stat reprezentând 80,3%, ponderea lor fiind mai mare cu 1,1 puncte procentuale faţă de trimestrul I din 2011. “Pensionarii agricultori reprezintă 19,5%, faţă de 21,6% în trimestrul I din 2011, numărul lor scăzând, faţă de aceeaşi perioadă din anul 2011, cu 3.431 persoane”, arată conducerea de la Statistică.

Agricultorii, mai slab remuneraţi

În trimestrul I 2012, sumele cuvenite drept pensii şi ajutoare sociale au fost de aproape 4 miliarde de lei, înregistrând o scădere de 1% faţă de trimestrul corespunzător din anul 2011. Pensia medie lunară a fost de 649 de lei, cu 2,4% mai mare faţă de trimestrul I aferent anului 2011 şi cu 0,2% comparativ cu trimestrul al IV-lea din 2011.

“Pe principalele sisteme de pensionare s-au înregistrat creşteri faţă de trimestrul I din 2011, cuprinse între 0,6% şi 2,4%, şi între 0,1% şi 1,0% faţă de trimestrul anterior”, spune Mariana Tănase. Pensia medie de asigurări sociale a pensionarilor agricultori, în trimestrul I 2012, a fost de 2,3 ori mai mică comparativ cu pensia de asigurări sociale de stat. “Nivelul redus al pensiei medii a pensionarilor agricultori a influenţat negativ nivelul pensiei medii de asigurări sociale”, explică aceasta.

Conform datelor centralizate de Direcţia De statistică Dolj, în trimestrul I 2012, pensia medie de asigurări sociale a pensionarilor agricultori, în valoare de 323 de lei, a crescut cu 0,6% faţă de trimestrul I 2011 şi a rămas constantă faţă de trimestrul anterior. Media la nivelul trimestrului I 2012 a fost de 649 de lei comparativ cu 634 de lei în trimestrul I 2011.

  Oltenia avea la începutul anului 594.543 de pensionari

La nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, numărul mediu al pensionarilor a fost de 594.543 de persoane, din care 491.865 sunt pensionari de asigurări sociale de stat, 101.539 sunt pensionari de asigurări sociale agricultori, 119 persoane sunt beneficiare de ajutor social şi 1.020 de persoane sunt pensionari IOVR (invalizi, accidentaţi de război şi/sau urmaşii acestora).

Numărul mediu al pensionarilor la nivelul Olteniei, în trimestrul I din 2012, înregistrează 10,8% din nivelul naţional, fiind în scădere faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior cu 17.298 de persoane. “Dintre judeţele componente, Doljul înregistrează cea mai însemnată scădere, respectiv minus 6.630 de persoane, urmat de Olt (-4.500 persoane), Vâlcea (-3.286 persoane), Mehedinţi (-1.547 persoane) şi Gorj (-1.335 persoane)”, arată specialiştii din cadrul DRS Dolj.

Distribuţia în profil teritorial a numărului mediu de pensionari plasează judeţul Dolj pe primul loc între judeţele Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, cu 197.652 persoane (33,3%), urmat de Olt, cu 125.483 de persoane (21,1%), Vâlcea – cu 116.730 de persoane (19,6%), Gorj – cu 84.717 persoane (14,2%) şi Mehedinţi – cu 69.961 de persoane (11,8%).

Regres la categoria IOVR

În Oltenia, numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat era, în trimestrul I din 2012, de 491.865 de persoane, în scădere cu 7.915 persoane faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior.

Pe judeţele componente ale regiunii, numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat a înregistrat scăderi în toate judeţele, astfel: Dolj – 3.087 de persoane, Olt –1.960 de persoane, Vâlcea – 1.780 de persoane, Gorj – 637 de persoane şi Mehedinţi – 451 de persoane.

În trimestrul I din 2012, numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale agricultori a fost de 101.539 persoane, scăzând cu 8,2% comparativ cu trimestrul I 2011. Diminuări peste nivelul regional s-au înregistrat în judeţele Vâlcea (-9,1% ), Gorj (-8,9%) şi Mehedinţi (-8,8%) şi sub nivelul regional, în judeţul Olt (-7,5%).

Categoriile de pensionari IOVR şi pensionari beneficiari de ajutor social tip pensie s-au aflat în regres, faţă de trimestrul I din 2011, cu 278 de persoane, respectiv 25 de persoane. Potrivit Marianei Tănase, diminuări semnificative s-au înregistrat la ambele categorii de pensionari, astfel: în Dolj – 24,6%, Mehedinţi – 24,0% şi Olt – 22,6%, în cazul pensionarilor IOVR, respectiv Gorj – 29,6%, Olt – 22,7% şi Dolj – 19,4%, în cazul beneficiarilor de ajutor social tip pensie.

Rente sociale mai mici faţă de 2011

Sumele cuvenite drept pensii şi ajutoare sociale, în trimestrul I 2012, la nivelul Olteniei, au fost de 1.168,1 milioane de lei, cu 0,3% mai mici comparativ cu trimestrul I 2011. Sumele au fost distribuite preponderent pentru pensionarii de asigurări sociale de stat (1.071,7 milioane de lei în 2012, faţă de 1.066,8 milioane de lei în 2011) şi pentru pensionarii agricultori (95,6 milioane de lei în 2012, comparativ cu 103,6 milioane de lei în 2011).

În structură, judeţul Dolj deţine ponderea cea mai mare – 33,0% din totalul sumelor brute plătite la nivel regional, fiind urmat de Vâlcea, cu 19,9%, Olt, cu 18,8%, Gorj, cu 16,4% şi Mehedinţi, cu 11,9%. Pensia medie lunară la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia a fost, în trimestrul I 2012, de 655 de lei, cu 2,7% mai mare faţă de aceeaşi perioadă a anului 2011. Cel mai ridicat nivel al pensiei medii lunare s-a înregistrat în judeţul Gorj, 754 lei/persoană, şi cel mai scăzut în judeţul Olt, 584 lei/persoană, în timp ce pensia medie lunară de asigurări sociale de stat a fost de 726 lei/persoană (777 lei/persoană la nivel naţional).

Pensia medie pentru agricultorii doljeni, superioară nivelului regional

În profil teritorial, pensia medie de asigurări sociale de stat s-a situat peste nivelul regional în judeţele Gorj (796 lei/persoană), Mehedinţi (731 lei/persoană) şi Dolj (730 lei/persoană) şi sub acesta în Vâlcea (717 lei/persoană) şi Olt (671 lei/persoană). Pensia medie de asigurări sociale a pensionarilor agricultori a fost, în perioada analizată din 2012, de 314 lei/persoană (313 lei/persoană la nivel naţional), de 2,3 ori mai mică decât pensia de asigurări sociale de stat. În profil teritorial, pensia medie pentru agricultori a fost superioară nivelului regional în judeţele Dolj (323 lei/persoană) şi Olt (318 lei/persoană) şi inferioară acestuia în judeţele Mehedinţi (310 lei/persoană), Vâlcea (296 lei/persoană), Gorj (287 lei/persoană).