Schimbări în organizarea învăţământului preuniversitar

0
323

Ministerul Educaţiei a prezentat noul Regulament  de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar (ROFUIP), care a şi fost publicat în Monitorul Oficial. Sunt mai multe schimbări faţă de precedentul.

Ministerul Educației a anunțat marți că a fost semnat și transmis spre publicare în Monitorul Oficial al României ordinul de ministru care aprobă noul Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) . Acesta va intra în vigoare la 1 septembrie 2022. Noul regulament este adaptat structurii anului școlar și reglementează utilizarea catalogului electronic, pentru început în unități-pilot. „Numărul de calificative/note acordate anual fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, este stabilit de către cadrul didactic, în funcție de numărul unităților de învățare și de numărul săptămânal de ore prevăzut în planul-cadru. La fiecare disciplină numărul de calificative/note acordate anual este cu cel puțin trei mai mare decât numărul de ore alocat săptămânal disciplinei în planul-cadru de învățământ. Modul de încheiere a situațiilor școlare: la fiecare disciplină se încheie anual o singură medie, calculată ca medie aritmetică din numărul de note acordate pe parcursul anului școlar”, se arată într-un comunicat al Ministerului Educației. Acesta mai prevede eliminarea dispozițiilor referitoare la exmatricularea elevilor, având în vedere faptul că dreptul la educație este de ordin constituțional. Prin urmare, măsura exmatriculării va fi posibilă numai pentru învățământul postliceal, care nu are caracter obligatoriu. De asemenea, a fost eliminată orice dispoziție/trimitere care dă posibilitatea colectării de fonduri bănești de la părinții elevilor.