Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Şimnic-Craiova: 60 de ani de cercetare-dezvoltare

0
1291

GAVAN-CONSTANTINConsiliul de Administraţie şi Consiliul Ştiinţific al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Şimnic-Craiova organizează astăzi manifestarea prilejuită de împlinirea a 60 de ani de cercetare ştiinţifică în domeniile cultura platelor de câmp şi zootehnie. Prof.dr. Constantin Găvan, directorul SCDA Şimnic-Craiova, va prezenta rezultatele bazei experimentale zootehnice şi va oferi oaspeţilor posibilitatetea vizitării câmpurilor experimentale ale sectorului de cercetare.