S-a dat startul înscrierilor elevilor pentru susţinerea Evaluării Naţionale , premergătoare admiterii în cursul liceal

0
852

A început înscrierea pentru Evaluarea Naţională, cu tot ceea ce presupune aceasta. „În vederea asigurării dreptului de participare la examenele naționale, elevii și părinții acestora vor fi corect informați, în conformitate cu legislația în vigoare, referitor la modul de desfășurare a examenelor naționale, la rolul acestora, precum și la faptul că orice absolvent de clasa a VIII-a are dreptul să fie înscris pentru susținerea Evaluării Naționale. Înscrierea candidaților pentru Evaluarea Națională se face astfel: pentru candidații din seria curentă, secretarii unităților de învățământ, în conformitate cu evidențele școlii, introduc datele personale ale elevilor în platforma dedicată Evaluării Naționale. Asadar, nu se completează nicio cerere pentru candidații seriei curente. Fac un apel la conducerile unităților de învățământ și inspectoratele școlare județene să informeze corect elevii și familiile acestora cu privire la înscriere, aspect distinct față de admiterea la liceu. Pentru candidații din anii precedenți înscrierea se face de către secretariatul unității de învățământ pe care candidații au absolvit-o, pe baza actelor prezentate de aceștia. Luni, 07.06.2021, va fi transmisă  o Notă în rețeaua unităților de învățământ, astfel încât să ne asigurăm că acest drept fundamental al elevului este aplicat corespunzator legislației în vigoare”, a declarat Maria Manea pentru Edupedu.ro. Precizările vin după ce au apărut,  pe internet, pe rețelele de socializare și în presă, informații și modele de cereri de înscriere la Evaluarea Națională pe care ar fi trebui să le completeze elevii și părinții. Toate acestea nu folosesc la nimic, nu sunt necesare cereri completate, atrage atenția oficialul care conduce comisia națională pentru organizarea Evaluării Naționale.

Calendarul oficial al examenului 

 • 07 – 11 iunie 2021 – Înscrierea la evaluarea națională
 • Probele scrise:
  • 22 iunie 2021 – Limba și literatura română – probă scrisă
  • 24 iunie 2021 – Matematica – probă scrisă
  • 25 iunie 2021 – Limba și literatura maternă – probă scrisă
 • Rezultatele și contestațiile:
  • 29 iunie 2021 (până la ora 14:00) Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor
  • 29 iunie 2021 (ora 16:00 – ora 19:00) –
  • 30 iunie 2021 (ora 8:00 – ora 12:00) Depunerea contestațiilor
  • 30 iunie – 4 iulie 2021 Soluționarea contestațiilor
 • 4 iulie 2021 Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Modalităţi de înscriere

Potrivit Articolului 16 din metodologia de organizare a Evaluării Naționale, înscrierea se face în felul următor: la Evaluarea Naţională se pot înscrie absolvenţii clasei a VIII-a din seria curentă și din seriile anterioare, care nu au participat în nici o sesiune la unul din examenele naţionale: examenul de capacitate, testele naţionale, tezele cu subiect unic sau evaluare naţională. Candidaţii din promoţiile de până în 1998 inclusiv nu participă la Evaluarea Națională, întrucât pot solicita echivalarea examenului de capacitate, în conformitate cu ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4701/2000, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 37/2001, Partea I. Elevii români care au studiat în străinătate se pot înscrie la Evaluarea Naţională numai după echivalarea studiilor şi promovarea examenelor de diferenţă stabilite de MECTS, prin Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor. Înscrierea candidaţilor pentru Evaluarea Naţională se face la secretariatele unităţilor de învăţământ pe care aceştia le-au absolvit, numai în perioada prevăzută în calendarul examenului, după cum urmează:  pentru candidaţii din seria curentă, înscrierea se face, în perioada prevăzută de calendarul examenului, de către secretarii unităţilor de învăţământ, în conformitate cu evidenţele din şcoli;  pentru candidaţii din anii precedenţi, înscrierea se face, în perioada prevăzută de calendarul examenului, de către secretariatul unităţii de învăţământ pe care candidaţii au absolvit-o, pe baza actelor prezentate de aceştia (certificat de naştere şi, după caz, de căsătorie, un act de identitate, foaia matricolă, adeverinţă din care să reiasă anul absolvirii şi faptul că nu a participat la examenele naţionale menţionate la alin. (2));  pentru candidaţii din seriile anterioare, în situaţia schimbării domiciliului în altă localitate, menţionată ca atare în buletinul/cartea de identitate a candidatului sau a părintelui/tutorelui acestuia, candidaţii se pot înscrie pentru a susţine Evaluarea Naţională la o unitate de învăţământ, stabilită de comisia judeţeană din judeţul în care se află noul domiciliu al candidatului. În afara acestei situaţii, înscrierea în alt judeţ este permisă numai cu aprobarea Comisiei Naţionale, în urma unei cereri motivate şi însoţite de documente doveditoare, transmise la Direcţia Generală Educaţie şi Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii.

Centre de înscriere, în Dolj, pentru peste 4.000 de absolvenţi ai clasei a VIII-a

Am vorbit despe ceea ce înseamnă la nivel general, dar să spunem şi ce este în Dolj. Anul acesta sunt peste 4.000 de elevi în clasa a VIII-a care ar putea susține evaluarea națională. Școlile care au mai puțin de 10 elevi nu vor putea fi centre de examen, a precizat conducerea Inspectoratului Școlar Județean Dolj. Elevii aflați în această situație vor fi transportați cu microbuzele școlare spre alte școli. ”Pentru clasa a VIII-a, noi avem înregistraţi acum 4.114 absolvenţi. Aceştia vor avea posibilitatea să se înscrie pentru susţinerea evaluării naţionale, dar totodată pot să aibă şi varianta de a nu susţine această evaluare naţională şi de a urma ruta de şcoală profesională, unde nu este necesar acest examen. Centrele în cazul evaluării naţionale, acolo unde s-au putut organiza, au respectat metodologia în vigoare, şi anume să nu fie sub 10 copii. Am încercat să mai comasăm candidaţii în mediul rural, acolo unde sunt absolvenţi mai puţini şi unde am reuşit, cu ajutorul autorităţilor locale şi mai ales cu ajutorul directorilor unităţilor de învăţământ, să asigurăm transportul elevilor dintr-o unitate de învăţământ în alta”, a declarat Alexandru Gîdăr, inspector școlar general. Astfel, în Dolj sunt 24 de Centre de înscriere, unde sunt arondate mai multe mai multe unităţi şcolare. Cel mai mare Centru de înscriere este la Liceu teoretic “Mihai Viteazul ” din Băileşti, cu 14 şcoli arondate, iar cu câte 13 poziţii vin Liceul de Industrie Alimentară din Craiova şi Liceul Tehnologic “Constantin Ianculescu” din Cârcea.