Platformă de e-learning lansată de Consiliul Naţional al Elevilor

0
306

Pandemia a afectat întreaga societate, dar mai cu seamă sistemul educațional, care a fost
nevoit să transfere actul instructiv-educativ în spațiul virtual și să limiteze interacțiunile dintre elevi, profesori și părinți. De multe ori, elevii au constatat că orele din mediul online nu le satisfac cu adevărat nevoile educaționale, fie din lipsa motivației pentru cursurile asistate de tehnologie, fie din lipsa unei comunicări constante cu profesorii de la clasă sau chiar din cauza lipsei resurselor. Noțiunile de platformă națională de e-learning și de bibliotecă școlară virtuală există în Legea educației naționale încă din anul 2011, însă, din păcate, nici până acum acestea nu au fost operaționalizate și puse la dispoziția elevilor și a profesorilor. De aceea, pentru că am conștientizat de la bun început nevoia de a sprijini comunitatea școlară în adaptarea la noile modalități de predare-învățare, Consiliul Național al Elevilor a lansat prima platformă de e-learning, numită VreauLaExamen, care își propune să ajute elevii din clasele terminale (a VIII-a și a XII-a) în pregătirea pentru susținerea examenelor naționale.
Platforma a fost realizată cu sprijinul a zeci de elevi, profesori și studenți voluntari, care
au conceput materiale și lecții explicative, exerciții și probleme interactive, astfel încât elevii din anii terminali să poată regăsi, într-un singur loc, toate conținuturile de care au nevoie pentru a se pregăti temeinic pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat. Totodată, platforma dispune și de un mecanism prin care elevul își poate vedea propria evoluție, astfel încât acesta să știe nivelul la care se află și să își poată crea un plan individual de învățare. De asemenea, platforma FII VOCEA COLEGILOR TĂI! CONSILIUL NAȚIONAL AL ELEVILOR E-mail: secretariat@consiliulelevilor.ro; Tel.: Departament organizare internă: 0771.674.389
poate servi și ca instrument didactic util pentru orice profesor care își propune să sporească
interacțiunea cu elevii de la clasă. Având în vedere aspectele prezentate mai sus și considerând că o diseminare la nivel
instituțional ar avea un impact major asupra gradului de răspândire a informației, vă rugăm să promovați platforma de e-learning a Consiliului Național al Elevilor (https://cne.vreaula.ro) pe canalele de comunicare interne și externe ale inspectoratului școlar, către directorii unităților de învățământ și către părinți.