Măsuri pentru finalizarea proiectelor finanţate prin POS Mediu 2007-2013 preluate integral sau parţial prin POIM 2014-2020

0
104

euroGuvernul a reglementat, printr-o Ordonanţă de Urgenţă, condiţiile în care sumele aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice neimputabile beneficiarilor vor fi suportate de la bugetul de stat pentru proiectele din cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu) 2007-2013 care nu au fost finalizate în perioada de eligibilitate (până la 31 decembrie 2015) şi pentru care s-a convenit cu Comisia Europeană eşalonarea astfel încât a doua fază a proiectelor să fie implementată în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

          Decizia de reglementare a acestor condiţii de bugetare a corecţiilor financiare aplicate acestor proiecte a fost luată în regim de urgenţă astfel încât să se ţină cont de noile termene convenite cu Comisia Europeană, iar mecanismul de suportare a corecţiilor financiare reglementat pentru proiectele finanţate prin POS Mediu 2007-2013 să fie extins în cazul celor care vor fi finalizate în cadrul POIM 2014-2020. Este vorba despre un număr de 52 de proiecte, pentru care valoarea totală a investiţiilor aferente fazei a doua de implementare se ridică la peste 1,29 mld. euro finanţare prin POIM 2014-2020 şi care include contractele de servicii, furnizare şi lucrări atribuite în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013 şi preluate integral sau parţial în cadrul POIM.

          Sumele aferente corecţiilor financiare aplicate şi/sau creanţele bugetare rezultate, neimputabile beneficiarilor, vor fi suportate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management pentru POIM.

          Reglementările Ordonanţei de Urgenţă nu se aplică sumelor aferente proiectelor asupra cărora au fost formulate sesizări către Agenţia Naţională de Integritate, Departamentul pentru Luptă Antifraudă şi/sau organele de urmărire penală pentru suspiciune de fraudă, tentativă de fraudă sau conflict de interese până în momentul soluţionării definitive a cauzei, nici pentru proiectele pentru care au fost formulate astfel de sesizări şi pentru care instanţele judecătoreşti au stabilit, prin hotărâri definitive, existenţa unor fapte penale.

          În termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă vor fi emise normele metodologice de aplicare. Normele vor include modelul solicitărilor şi documentele justificative care însoţesc solicitările beneficiarilor de fonduri europene care implementează proiecte preluate integral sau parţial din Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020, aprobate prin ordin al ministrului-delegat pentru fonduri europene.