Anunţ: Direcţia Judeţeană de Pază şi Servicii Dolj – post vacant

0
697

Anunţ

  În conformitate cu prevederile art. 1 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea de Guvern nr. 1027/2014, Direcţia Judeţeană de Pază și Servicii Dolj organizează concurs la sediul din Craiova, str. Constantin Lecca nr. 32, pentru ocuparea postului de „muncitor calificat – fochist”, treapta profesională II, în cadrul Serviciului juridic și administrativ.

Concursul pentru ocuparea postului vacant se va desfășură astfel:

– selecția dosarelor de înscriere în data de 23.04.2020 ora 1200

– proba scrisă în data de 04.05.2020 ora 10oo

– interviul în data de 07.05.2020 ora 10oo  

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până în data de 22.04.2020, orele 16.00 la sediul Direcţiei Judeţene de Pază şi Servicii Dolj, din Craiova, str. Constantin Lecca, nr. 32, județul Dolj.

Condiții de participare la concurs:

  1. Condiţii generale, în conformitate art.3 din Regulamentul-cadru de aplicare a prevederilor H.G. nr. 286/2011;
  2. Condiţii specifice:
  • să aibă studii medii/generale;
  • să fie absolvent al unui curs de calificare in domeniu și să dețină certificat de calificare;
  • să dețină autorizație de fochist eliberată de Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (I.S.C.I.R.), pentru a deservi cazane de abur și apa fierbinte, în termen de valabilitate;
  • să aibă vechime în specialitatea postului de minimum 7 ani.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs vor fi disponibile la avizierul instituției și pe site-ul Direcţiei Judeţene de Pază și Servicii Dolj. Persoane de contact: Brăiloiu Lenuţa și Berceanu Florentina Laura, la telefon  0251/415841.