AMR, alături de elevi în cadrul săptămânii Şcolii Altfel

0
1171

La sfârşitul lunii februarie, în ziua de debut a programului naţional ”Şcoala altfel” din acest an, un grup de elevi de la Liceul Teoretic Henri Coandă din Craiova, din clasele a IX- a C şi a X-a A, împreună cu profesorii coordonatori – Preduş Asineta, Pasăre Denisa, Florea Amalia şi Vasile Corina, au participat la o acţiune organizată împreună cu Asociaţia Macedonenilor din România (AMR) şi Asociaţia Partida Romilor Pro – Europa. Acţiunea a avut loc la sediul din Craiova al Partidei Romilor.

Prezentarea din partea AMR a fost susţinută de Elena Pîrvulescu, membru şi profesor de limba macedoneană în cadrul acesteia, iar, din partea Asociaţiei Partida Romilor Pro-Europa, prezentarea a fost susţinută de Romeo Tiberiade, preşedintele acesteia.

În cadrul acţiunii, s-a vorbit despre venirea macedonenilor pe teritoriul României, despre relaţiile pe care aceştia le-au avut şi le au cu populaţia majoritară, despre AMR şi faptul că este reprezentată în Parlament, despre Republica Macedonia de Nord, despre personalităţi macedonene din istoria României, cum sunt Baba Novac, Nicodim de la Tismana, Jean Mihail şi Alexandru Macedonski, despre bucătăria tradiţională macedoneană, despre tradiţii şi obiceiuri din Macedonia, precum şi despre nunta tradiţională macedoneană, care prezintă unele asemănări cu nunta românească. S-a vorbit, de asemenea, despre limba macedoneană, limbă în care s-a început prezentarea, astfel arătându-se unele asemănări şi deosebiri pe care aceasta le are cu şi faţă de celelalte limbi cu care este înrudită.

Aceste acţiuni au rolul de a promova cultura, istoria, tradiţiile, obiceiurile, bucătăria tradiţională. În acelaşi timp, ne facem cunoscuţi celor din jurul nostru, împreună cu care trăim şi care, prin astfel de evenimente, află cine suntem, de unde venim şi că şi noi suntem parte integrantă a populaţiei României.

În urma acestei acţiuni, elevii au învăţat că în ţara noastră trăiesc numeroase minorităţi etnice, care oferă o varietate de tradiţii istorice şi culturale, constituind o bogăţie pentru civilizaţia românească în ansamblul său. De asemenea, elevii au înţeles cât de importante sunt aprecierea diversităţii culturale şi toleranţa în relaţiile cu ceilalţi.

“Şcoala altfel” este un program naţional al cărui scop este să contribuie la dezvoltarea competenţei de învăţare şi a abilităţilor socioemoţionale în rândul copiilor preşcolari/elevilor.