CE a pornit campania de selecţie a proiectelor LIFE+ pentru 2011

0
72

Potrivit Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Craiova, Comisia Europeană a lansat cea de-a cincea campanie de selecţie a propunerilor de proiecte LIFE+, pe măsuri de protecţia mediului. Bugetul alocat României este de aproximativ 11,5 milioane de euro, disponibil finanţării proiectelor care se înscriu pe cele trei componente ale programului, respectiv natura şi biodiversitate, politici şi guvernare de mediu şi informare şi comunicare. Potenţialii beneficiari trebuie să fie entităţi înregistrate în statele membre ale Uniunii Europene şi care sunt organisme publice sau private, instituţii, iar rata sprijinului financiar al Uniunii este de maximum 50 % din costurile eligibile. În mod excepţional, în cazul propunerilor care vizează habitatele sau speciile prioritare din directivele „păsări” şi „habitate”, se aplică o rată maximă de cofinanţare de până la 75 %. Ghidurile publicate de Comisia Europeană şi formularul de aplicare necesare completării propunerilor de proiecte pentru sesiunea 2011 pot fi găsite şi pe site-ul MMP, la adresa http://www.mmediu.ro/programe_finantare/life/life.htm.

Sesiunea de proiecte LIFE+ 2011 prezintă un calendar strict al proiectelor, în care data de 18 iulie 2011 este dată limită de depunere a proiectelor la Autoritatea Naţională pentru LIFE+ reprezentată de Ministerul Mediului şi Pădurilor. Pentru proiectele propuse în 2011, cel mai optimist termen la care acestea pot debuta este 1 iunie 2012. Se va ţine cont de acest aspect atunci când se va stabili calendarul de implementare al propunerilor de proiecte. Potenţialii aplicanţi ai proiectelor LIFE+ trebuie să verifice complementaritatea acţiunilor propuse cu acţiunile celorlalte instrumente financiare comunitare. Informaţii suplimentare pot fi găsite pe paginile web ale Ministerului Mediului si Pădurilor http://www.mmediu.ro/programe_finantare/life/life.htm şi Comisiei Europene http://ec. europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm.