Învăţământul profesional şi tehnic pregăteşte admiterea

0
93

 A început faza de pregătire a examenului de admitere în învăţământul liceal de stat , primii care intră în focuri fiind cei care vor să urmeze învăţământul profesional, cu toate formele sale. În acest sens, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a transmis, în teritoriu, normele metodologice care trebuie urmate pentru cuprinderea elevilor în forma de învăţământ amintită.

Toate unităţile de învăţământ profesional şi tehnic din Dolj, care au ofertă educaţională pentru învăţământ profesional de stat/învăţământ dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, au fost înştiinţate despre paşii care trebuie urmaţi. Astfel, cele care care organizează învăţământ profesional de stat stabilesc, împreună cu operatorii economici sau instituţiile publice partenere, dacă vor organiza probă de preselecţie a candidaţilor, conform Ordinului M.E.N.C.S. nr. 5068/31.08.2016, privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat şi a Ordinului M.E.N. nr. 5031/04.09.2018 – Anexa 1, pentru anul şcolar 2019/2020. În cazul în care operatorii economici ori instituţiile publice partenere nu solicită organizarea unei sesiuni de preselecţie, înainte de desfăşurarea probei de admitere, urmează să menţioneze în scris. Totodată, pentru învăţământul dual, pentru calificări profesionale de nivel 3, trebuie transmise , spre aprobare, cu termen limită data de  11.02.2019, mai multe date: propunerea privind Comisia de admitere din unitatea de învăţământ, care organizează învăţământul dual de stat, avizată de Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ; propunerea privind Comisia de admitere din unitatea de învăţământ, care organizează învăţământul profesional de stat, avizată de C.A. al şcolii.

Concurs pe meserii

 Tot pe acest palier, al revigorării învăţământului profesional şi tehnic se înscrie şi faza judeţeană a Concursului pe meserii, destinat elevilor de cls. a XI-a. Sunt două domenii – Mecanică, având calificarea mecanic auto, şi Turism şi alimentaţie (ospătar – chelner, bucătar, respectiv vânzător în unităţile de alimentaţie publică). Până pe 15 februarie, profesorii din judeţ trebuie să trimită Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj lista cu elevii care vor participa la competiţie. Proba scrisă se va susţine pe 23 februarie, iar cea practică cinci zile mai târziu. Pentru primul domeniu amintit, concursul se va desfăşura la Liceul Tehnologic „Gheorghe Bibescu” din Craiova, iar, pentru cea de-a doua, la Colegiul Naţional Economic „Gheorghe Chiţu”. Contestaţiile pentru „scris” se vor depune la sediile unităţilor organizatoare, pe 25 februarie, în intervalul orar 12:00 – 14:00, acestea din urmă comunicând participanţilor condiţiile de concurs şi membrii comisiilor.