Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj şi-a făcut bilanţul anului trecut

0
89

Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj şi-a făcut bilanţul pe anul 2021, prezentând datele statistice obţinute în urma controalelor efectuate, pe cele două paliere – Relaţii de Muncă şi Securitate şi Sănătate în Muncă.

Inspectorii de muncă din cadrul Serviciului Control Relaţii de Muncă si Serviciului Control Muncă Nedeclarată au efectuat 1708 acțiuni de control, fiind aplicate 512 sancțiuni contravenționale, din care 173 amenzi acordate angajatorilor în valoare de 1.973.500 lei si 339 avertismente .

   Principalele deficienţe constatate în domeniul relațiilor de muncă:

– Nerespectarea prevederilor legale privind repausul saptamanal;

-Nerespectarea dispozițiilor privind evidența de către angajator a timpului de muncă.

-Transmiterea cu intarziere în programul REVISAL

-Lipsa copiilor contractelor de muncă la punctul de lucru;

-Muncă cu persoane fără forme legale de angajare.

-Neeliberarea adeverintei de vechime la incetarea contractului individual de muncă

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Inspectorii de muncă din cadrul Serviciului Control Sănătate şi Securitate în Muncă  au efectuat 1504 acțiuni de control la agenti economici din judetul Dolj, în urma cărora au aplicat 1209 de sancțiuni contravenționale, din care 170 amenzi in valoare de 1.024.500 lei si 1039 avertismente.

În anul 2021 au fost comunicate la Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj un număr de 258 evenimente din care 15 mortale.In urma cercetarii au fost inregistrate un numar de 53 accidente cu incapacitate temporară de muncă, 143 accidente patologice, 7 de circulaţie, 2 incidente periculoase si 20 accidente mortale (15 accidente patologice,ca urmare a unor afecţiuni medicale,unul de traseu si 4 accidente de muncă). Pentru neregulile constatate in urma cercetarii acestor evenimente angajatorii au fost sanctionaţi cu 14 amenzi in cuantum de 112.000 lei.

De asemenea, I.T.M. Dolj a înaintat organelor de cercetare penală toate cele 20 de dosare de cercetare a evenimentelor mortale, precum şi o sesizare pentru permiterea accesului în unităţile de comercializare a produselor nealimentare,a persoanelor fără certificat verde.

Principalele deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

– Neluarea măsurilor de protecţie impotriva caderilor de la inălţime;

– Neefectuarea controlului medical periodic;

-Triaj epidemiologic defectuos;

-Lipsa amplasrii dozatoarelor de dezinfectant la intrarea in unitate;

-Neluarea măsurilor de protecţie împotriva surpării malurilor săpăturilor;

-Lipsa apărători la echipamentele de muncă;

-Neacordare /nepurtarea echipamentului individual de protectie.

În această perioada s-au desfăşurat activităţi de informare, conştientizare şi îndrumare a angajatorilor privind prevenirea şi protecţia împotriva răspândirii infecţiei cu noul Coronavirus SARS- COV- 2 si acţiuni de control în urma cărora s-au aplicat 39 amenzi în valoare de 69.000 lei.Ins